Overzicht resultaten leerlingvolgsysteem

Normaal gesproken krijgen alle leerlingen als bijlage in het rapport een overzicht van ons leerlingvolgsysteem. Op dit overzicht worden de resultaten weergegeven van de toetsen die wij afnemen gekoppeld aan het leerlingvolgsysteem van Cito. Dit jaar ontbrak deze bijlage omdat we door de lock-down op een later moment zijn gaan toetsen. Inmiddels zijn alle toetsen afgerond en hebben de leerlingen deze week een envelop met daarin het overzicht meegekregen. Indien u vragen heeft over dit overzicht dan is de leerkracht uiteraard altijd beschikbaar om uw vragen te beantwoorden.