Prikkelarme kermis

Graag willen wij namens de Gemeente Wijchen en WAuW (Werkgroep Autisme Wijchen) u attent maken op het prikkelarm kermisuurtje tijdens de Wijchense kermis 2017.

Kermis biedt al eeuwen veel plezier aan jong en oud. Maar niet voor iedereen is de kermis altijd een feest. De gemeente Wijchen wil daarom dit jaar voor het eerst een prikkelarm uurtje op de kermis aanbieden. Dat gebeurt om de kermis ook aantrekkelijk te maken voor mensen die niet tegen teveel prikkels kunnen door aandoeningen als autisme, ADHD, epilepsie of niet-aangeboren hersenaandoeningen. De attracties op de Wijchense kermis doen het op zaterdagmiddag 16 september van 13.00 tot 14.30 uur rustiger aan. Er is dan geen harde muziek, geen licht(effecten) en de attracties draaien wat rustiger. Er gelden normale ritprijzen.

Met vriendelijke groet,
Diny Lammers
Marieke van Heumen

Verlof en vervanging Anneke

De eerste schoolweek is voor Anneke de laatste werkweek: op 2 september start haar zwangerschaps-, bevallings- respectievelijk ouderschapsverlof.

Voor de vervanging van Anneke in groep 1-2-3 hebben we een zeer sterke invaller gevonden in de persoon van Willeke van Straalen.

Willeke werkt al heel lang in de onderbouw op Samenwerkingsschool de Boskriek in Wijchen. Ze is toe aan een nieuwe stap en is zeer gemotiveerd om met de groep 1-2-3 van Heilig Hart aan de slag te gaan.

Afgelopen week hebben Anneke, Ria en Willeke samen het schooljaar voor groep 1-2-3 voorbereid en het nieuwe onderbouwlokaal ingericht.

Woensdagmiddag komt Willeke zich alvast even voorstellen aan de kinderen. Vanaf eind deze week staat ze elke donderdag en vrijdag voor de groep. Ook op andere schooldagen zal ze voorlopig regelmatig op school aanwezig zijn; zo kan ze de kinderen en de school vlot leren kennen en het onderwijs aan en de begeleiding van de kinderen goed afstemmen met Ria.

We wensen Anneke een goede en rustige laatste zwangerschapsweken toe, een goede bevalling en een liefdevolle start met haar zoon.

Willeke heten we van harte welkom op Heilig Hart, waar ze ongetwijfeld veel werkplezier zal ervaren.

Maikel Beumer en Thea Alkemade

De schoolbel

Om optimaal van onze lestijd gebruik te kunnen maken, wordt er nu 2 keer gebeld. De eerste bel gaat zoals altijd om 8:25 uur. Dit is het signaal dat iedereen naar de klas moet gaan. Om 8:30 uur gaat de bel nog een keer. Nu als signaal dat we starten met de les en van de leerlingen verwachten dat je op je plaats zit.

Klaar voor de start?

Wij zijn er in ieder geval helemaal klaar voor. Afgelopen week zijn we weer druk aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor het schooljaar 2017/2018. We gaan weer van start vol energie en nieuwe inspiratie!

Als jullie maandag de school binnenkomen, wordt meteen duidelijk waar we afgelopen week onder andere mee bezig zijn geweest. De groepen hebben namelijk een ander lokaal gekregen. Groep 1-2-3 zit nu in het lokaal waar voorheen ‘De eerste stap’ gehuisvest zat. Groep 4-5-6 is te vinden in het oude lokaal van groep 1-2-3. Tot slot is groep 7-8 verhuisd naar het oude lokaal van groep 4-5-6.

We hebben meteen geregeld dat het eten en drinken van de leerlingen nergens meer bij een verwarming wordt bewaard. De koelkast die voorheen werd gebruikt voor groep 1-2-3 is hiermee overbodig geworden. Dat is dan meteen weer een mooie stap richting onze duurzaamheidsplannen, maar daar later in het jaar meer over.

 

U kunt zich nog aanmelden als klassenouder

Welke klassenouders mogen wij volgend jaar verwelkomen in onze groepen? U kunt zich nog opgeven t/m vrijdag 1 september via heilighart@kansenkleur.nl

Tijdens de informatieavond op maandag 4 september zullen wij de klassenouders bekendmaken.

Taken klassenouder:

  • Verjaardag leerkrachten
  • Excursies
  • Buitenschoolse sportactiviteiten coördineren
  • Vervoer regelen bij activiteiten
  • Regelen van materialen
  • Begeleiding techniek- en handvaardigheidslessen door ouders organiseren

Nieuwe website en nieuwsbrief

Wellicht heeft u het al ontdekt; onze nieuwe website is ‘live’.
Hierdoor verandert ook de communicatie rondom onze nieuwsbrief ‘t Hartlopertje. De homepage van onze nieuwe site bestaat uit een nieuwsoverzicht. Op het moment dat er berichten zijn vanuit school, worden deze berichten onmiddellijk geplaatst op de site.
Voorheen ontving u 1x per maand ‘t Hartlopertje. Vanaf nu kunt u iedere week ‘t Hartlopertje ontvangen met daarin een overzicht van nieuwe berichten die op onze site zijn gepubliceerd. Indien er in een week geen nieuwe berichten zijn gepubliceerd, ontvangt u ook geen Hartlopertje.

Let op:
Dit wekelijkse nieuwsoverzicht ontvangt u alleen als u zich abonneert op ‘t Hartlopertje via onze website. Zonder inschrijving ontvangt u dus geen Hartlopertje meer. Dus wilt u geen nieuwsberichten missen, schrijf u dan in via onze website!

Op zoek naar een nieuw OR-lid

Wie zijn wij?
De ouderraad (OR) is een enthousiaste groep mensen bestaande uit 5 ouders en 1 leerkracht. De ouders van de OR worden voor 3 jaar aangesteld en kunnen daarna nog 1 maal voor 3 jaar herkozen worden.

Voor het schooljaar 2017-2018 zoeken wij een nieuw lid.
Vind jij het leuk om op een andere manier betrokken te zijn bij de school van uw kind, meld je dan aan als kandidaat lid. Lees verder “Op zoek naar een nieuw OR-lid”