Sjors Sportief

Bent u al bekend met Sjors Sportief? Sjors Sportief is een leuke manier om kinderen kennis te laten maken met sport en cultuur. Deze week hebben alle leerlingen de flyer van Sjors Sportief mee naar huis gekregen met verschillende activiteiten binnen onze gemeente.

Vanaf 31 maart, kunnen leerlingen zich inschrijven op leuke creatieve- of sportieve activiteiten. Inschrijven kan het hele schooljaar! Let wel op: voor sommige activiteiten is er een maximum aan beschikbare plaatsen.

Flyer kwijt? U vindt alle informatie terug op de website of de ‘Sjors App’.

Pas op: vloer met sop!

De leerlingen van de onderbouw hebben afgelopen donderdag wel erg moeten opletten op de gang. Meneer Mike had namelijk de vloer gepoetst met wel hele speciale sop. Om de vloer extra te beschermen moest iedereen achteruit lopen. Ze hebben dit de hele dag keurig volgehouden. En wat blijkt aan het einde van de dag…………..het was 1 april!

Verkeersexamen

Deze week hebben alle leerlingen van leerjaar 7 en 8 het theoretisch gedeelte van het verkeersexamen gemaakt. We kunnen u vertellen dat iedereen is geslaagd. Gefeliciteerd!

19 april staat het praktijkgedeelte op de planning. We wensen iedereen vast veel succes tijdens dit praktijkexamen. Nieuwsgierig naar de route die deze leerlingen moeten fietsen? Je kunt de route hier vinden en zelf eens testen hoe het ook alweer zit met alle verkeersregels.

Paasviering

Op donderdag 1 april (dit is geen grapje) vieren we Pasen op school. We vinden het belangrijk dat, ondanks Corona, vieringen door kunnen blijven gaan. Uiteraard geheel volgens de richtlijnen die gelden.

Deze hele dag zal in het teken van Pasen staan. We willen donderdag beginnen met een paasontbijt. Aansluitend zijn er activiteiten gepland zoals paaseieren zoeken, handvaardigheid rondom het thema Pasen en we hebben het met de kinderen over het paasverhaal.

Voor het paasontbijt nemen de kinderen hun eigen ontbijt mee. Daarnaast vragen we jullie om de kinderen hun eigen bord, beker en bestek mee te geven, voorzien van hun naam. Het is niet toegestaan om snoep en koek mee te nemen (dus ook geen paaseitje). Maar iets lekkers wat normaalgesproken ook bij het ontbijt gegeten wordt mag natuurlijk wel, denk aan een boterham of broodje met beleg, croissant, krentenbol, een gekookt eitje en een beker water, melk of sap. Dat betekent dat de kinderen op 1 april een ontbijtje met drinken meenemen, maar ook gewoon hun fruit met drinken en lunch met drinken. Namens de ouderraad worden de leerlingen getrakteerd op een lekkere traktatie.

Kunst in het museum

De onderbouw is druk bezig met activiteiten rondom ‘kunst in het museum’. Hierbij een aantal foto’s van de ruimtelijke kunstwerken die de leerlingen hebben gemaakt tijdens dit thema.

Update GGD Gelderland-Zuid

Quarantaine en testen niet nodig binnen 8 weken na positieve coronatest

Nauwe contacten (zowel leerlingen als medewerkers) hoeven niet in quarantaine als zij in de 8 weken vóór het risicocontact positief zijn getest op corona. De kans dat zij opnieuw corona krijgen binnen die periode is heel klein. Testen is dan ook niet nodig. Zij moeten wel hun klachten in de gaten houden. Ontwikkelt de leerling/medewerker toch klachten na een risicocontact, dan wordt geadviseerd om contact op te nemen met de GGD via 088-1447123

DigiD

Om snel online de uitslag van een coronatest in te kunnen zien, is het noodzakelijk dat er voor het kind een DigiD is aangevraagd. De meeste (jonge) kinderen hebben nog geen DigiD en het kan na de aanvraag enkele dagen duren voordat deze binnen is. Om snel een uitslag te bekijken kunt u hier een DigiD aanvragen voor uw kind(eren). In Mijn DigiD is de uitslag namelijk al te zien voordat de GGD belt met de uitslag.

Klachten en negatief getest op corona

Een kind dat milde corona gerelateerde klachten heeft, maar wél een negatieve testuitslag heeft ontvangen, mag weer naar school (tenzij de GGD een quarantaineperiode heeft vastgesteld). Als hulpmiddel kunt u de beslisboom hanteren.

Scenario’s bij quarantaine

Het team van de Heilig Hartschool heeft een drietal scenario’s uitgewerkt over het werken met leerlingen en/of medewerkers in quarantaine. Uiteraard blijft iedere situatie uniek en blijven we maatwerk verrichten. Echter zullen de scenario’s daarbij ons uitgangspunt zijn. De uitwerking is ook besproken met de medezeggenschapsraad.

Scenario’s

  • Scenario: De hele groep in thuisquarantaine.
  • Scenario: Een of enkele leerlingen in quarantaine.
  • Scenario: Leerkracht in quarantaine en leerlingen op school.

De uitwerking van deze scenario’s leest u in de onderstaande bijlage.

Verslag MR vergadering 15 maart 2021

De begroting is besproken en goedgekeurd. Hieruit blijkt dat er 0.8 FTE bezuinigd moet worden. Als gevolg hiervan kan het zijn dat het mobiliteitsplan in werking gesteld moet worden. Deze is voorgelegd aan de MR, en zal na goedkeuring door de bestuurder nog ter goedkeuring aan de MR voorgelegd worden. 

We zijn in afwachting van de concrete invulling van de eventuele extra gelden vanuit het ministerie. 

De CITO toetsen zijn in volle gang om inzicht te verkrijgen in de onderwijsbehoefte. Als de evaluatie achter de rug is, worden ouders hier verder over geïnformeerd. 

De MR stemt in met de voorgestelde scenario’s bij quarantaine van medewerkers en of leerlingen, waarbij voorop staat dat het maatwerk blijft. 

Er heeft zich nog geen ouder gemeld om MR lid te worden. Maikel zal een Parro bericht sturen naar alle groepen. Ook in het koffie-uurtje zal hier nog aandacht voor zijn.