Uitnodiging

101 jaar geleden, op 1 juli 1921 opende de Heilig Hartschool haar deuren.

Graag willen wij dit jubileum met alle (oud-)leerlingen, (oud-)medewerkers, familie, vrienden en buurtgenoten vieren op dinsdag 28 juni 2022.

Iedereen die op wat voor manier dan ook verbonden is (geweest) aan de Heilig Hartschool is uitgenodigd om het jubileum samen met ons te vieren vanaf 18:00 uur in en rondom de school aan de Loffertweg 14 in Hernen.

De huidige leerlingen van de school hebben een theatervoorstelling voorbereid, waarmee we een sprong terug in de tijd maken. Daarnaast kunt u verschillende activiteiten verwachten, zijn er prijzen te winnen en is er de gelegenheid om met elkaar bij te praten.

We sluiten de avond om 20:00 uur af.

Wij hebben er veel zin in, we hopen u dan ook te zien!

Artikel uit ‘Hulphond Magazine’

In actie voor Hulphond Nederland

Waar een kleine school groot in kan zijn

“De Heilig Hartschool is een kleine katholieke school die al meer dan 100 jaar in de kern van Hernen (gemeente Wijchen) staat. De school heeft net iets meer dan 50 leerlingen, en is desondanks tot grote daden in staat. Namens de school en haar leerlingen overhandigde leerkracht Milou Duijghuisen een cheque van maar liefst €1730,- aan Hulphond Nederland.”

“Artikel uit ‘Hulphond Magazine’” verder lezen

Terugkoppeling MR vergadering

Het verslag van afgelopen MR vergadering is weggevallen in een eerdere nieuwsbrief. Dus hierbij alsnog het verslag van de afgelopen MR vergadering.

Tevredenheidspeiling

De resultaten van de tevredenheidspeiling zijn in detail besproken. Sociaal emotionele ontwikkeling heeft na Corona weer meer de aandacht. De Kwinklessen (de methode) wordt schoolbreed afgesproken zodat de hele school hetzelfde thema behandelt. In de bovenbouw is een aanvullend programma opgestart om hierbij ondersteuning te bieden.
Voor een volgende keer geeft de MR als tip om de context van de vragen goed bij de kinderen toe te lichten. Voor ouders is het belangrijk om duidelijk aan te geven dat voor ieder individueel kind de lijst ingevuld kan worden.  
Op de jaarplanning nemen we de communicatie op over de thema’s die we behandelen over pestgedrag en veiligheid op school. 

“Terugkoppeling MR vergadering” verder lezen

Aanmelden nieuwe leerlingen

Heeft u zelf nog kinderen die vier jaar moeten worden, dan kunt u ze vast aanmelden via het formulier op onze website. Vroege aanmeldingen helpen ons om zicht te krijgen op toekomstige leerlingaantallen. Mocht u in uw omgeving gezinnen weten die nog niet bekend zijn met onze school, dan helpt u ons enorm door deze informatie aan hen door te geven.

Uitslag tevredenheidspeiling

April hebben wij een oudertevredenheidspeiling afgenomen. De uitslag is inmiddels met de MR besproken. U kunt de bevindingen teruglezen in het verslag met de MR. Een samenvatting van het rapport kunt u downloaden onder dit bericht.

Wij willen u bedanken voor uw tijd en feedback. Ondanks dat we op alle punten boven de norm scoren, hebben we zeker waardevolle feedback ontvangen waar we mee aan de slag kunnen. Jullie geven ons een 8,3 als rapportcijfer, daar zijn we uiteraard erg trots op.

Werkzaamheden Thea Alkemade

Onze meerscholendirecteur Thea Alkemade gaat zich komend schooljaar richten op werkzaamheden vanuit het bestuurskantoor van Kans & Kleur: opleiden en coachen, de projectgroep NPO, de vervangerspool en het geven van onderwijskundig advies aan bestuur en directies. Dit betekent concreet dat Thea geen directeur meer zal zijn van de kleine scholen. De komende periode wordt per kleine school bekeken hoe de aansturing vormgegeven gaat worden vanaf komend schooljaar. Zodra er meer nieuws is, wordt u op de hoogte gesteld. 

Hernenfest (vanuit gemeenschap)

Op zaterdag 11 juni vindt er een heus festival plaats op het veld tussen de school en de Mijlpaal: Hernenfest! Om 16:00 uur gaan de deuren van het festivalterrein open en is er van alles te beleven voor jong en oud.

Kinderactiviteiten

Kinderen kunnen genieten van de zweefmolen, het springkussen, snoepjes en zij mogen zelf ranja tappen uit de limonadekabouter. Een schminkartiest tovert de mooiste tekeningen op de gezichtjes, of wordt het toch een glittertattoo? Het kan allemaal. Om 16:00 uur is ook de Hernense mascotte Maarten de Kiep aanwezig. Kinderen mogen met hem op de foto.

“Hernenfest (vanuit gemeenschap)” verder lezen