Aanpassing beleid GGD

Er is een nieuwe handreiking uitgebracht (zie hier) voor bron- en contactonderzoek bij kinderen t/m 12 jaar.

  • Vanaf heden worden alle kinderen (ongeacht leeftijd) beschouwd als nauw contact wanneer zij > 15 minuten aaneengesloten binnen de 1,5 meter contact hebben gehad met een positief getest persoon (kind of medewerker). Dit contact moet dan hebben plaatsgevonden in de besmettelijke periode van degene die positief getest is, dit is vanaf 2 dagen voor de eerste ziektedag.
  • Alle nauwe contacten moeten in quarantaine en er wordt geen uitzondering meer gemaakt voor kinderopvang, school en sport. Dit betekent dat ook nauwe contacten jonger dan 13 jaar, 10 dagen vanaf het laatste contact met de besmettelijke persoon in quarantaine moeten. Zij mogen tijdens de quarantaineperiode niet naar school, óók niet wanneer zij  (nog) geen klachten hebben. Wel kunnen ze zich op dag 5 van de quarantaine laten testen via een PCR test op de GGD. Bij een negatieve uitslag wordt de quarantaine beëindigd en kunnen ze weer naar school.

Wandeltip

De kinderen van mentorgroep 5-6 hebben de afgelopen week gewerkt aan een muurkrant met interessante informatie. Deze hangen op het raam bij ons lokaal. Komen jullie een keer voorbij wandelen/fietsen om te kijken naar het resultaat?

Artikel Gelderlander: ‘Kinderen zien ook nu lichtpuntjes

Een interview met vier leerlingen, waaronder ook een leerling van Heilig Hart (klik op afbeelding)

Bovenstaand beeldmateriaal is geplaatst met toestemming van betrokken personen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van basisschool Heilig Hart  is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Nieuws GGD: Testbeleid kinderen t/m 12 jaar.

Op advies van het OMT is het testbeleid bij kinderen tot en met 12 jaar gelijkgetrokken met dat voor kinderen boven de 12 jaar. De reden hiervoor is om beter inzicht te krijgen in de verspreiding onder jonge kinderen en het voorkomen van de zogenaamde Britse variant.

Het beleid is nu dat ouders worden verzocht kinderen tot en met 12 jaar met klachten passend bij COVID-19 te laten testen. Kinderen die worden getest blijven thuis tot de uitslag bekend is. Er wordt dringend geadviseerd kinderen uit de genoemde leeftijdscategorie te testen als er behalve een neusverkoudheid (snotneus) ook andere klachten zijn, zoals hoesten, koorts of benauwdheid. Dit dringende advies geldt ook wanneer er een indicatie is om het kind te testen in het kader van bron- en contactonderzoek.
Voor advies en het maken van een testafspraak kunnen ouders bellen met de GGD: 088-1447126.

Herken je talent!

Een bijzondere opdracht deze keer voor de bovenbouw. Ze hebben een creatieve opdracht gekregen om hun eigen talent te etaleren. Onderstaande foto’s en video’s zijn uiteraard geplaatst met toestemming van betrokken personen.

Bovenstaand beeldmateriaal is geplaatst met toestemming van betrokken personen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van basisschool Heilig Hart  is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Terugkoppeling studiedag 11 januari

Vier jaar geleden heeft het team van de Heilig Hartschool een scholing gevolgd over ontdekkend en onderzoekend leren. Inmiddels is de samenstelling van ons team dusdanig veranderd dat we ons tijdens de studiedag van 11 januari opnieuw hebben laten trainen. Suzan Lutke heeft als externe deskundige ons tijdens deze studiedag weer volledig geïnspireerd. Dit keer wel in een aangepaste vorm omdat ‘onderwijs op afstand’ ook voor onze studiedag van toepassing is. Maar met succes hebben we online een leerzame dag georganiseerd.

Nieuw rapport

We hebben u eerder laten weten dat we bezig zijn met de ontwikkeling van een nieuw rapport. Inmiddels is ons nieuwe format zo goed als klaar. Toch maken we deze eerste rapportperiode nog niet volledig gebruik van ons nieuwe format.

In het nieuwe rapport worden enkele onderdelen samen met de leerling ingevuld. Door de sluiting van de scholen kunnen we deze onderdelen nu niet invullen met de leerling. Omdat we het wél wenselijk vinden om te communiceren over de ontwikkeling van onze leerlingen hebben we besloten een gedeelte van het nieuwe rapport alvast met u te delen. Ook de gesprekken die gekoppeld zijn aan deze rapportperiode zullen (online) doorgaan.

Het rapport van groep 8 zou eigenlijk vandaag al meegegeven worden, maar dit hebben we door de huidige omstandigheden gelijk getrokken met de overige leerjaren. Op vrijdag 29 januari krijgen alle leerlingen dus een aangepast rapport. Mochten we op dat moment nog geen fysiek onderwijs bieden dan informeren we u te zijner tijd over een ophaalmoment.

Herken je talent! deel 2

Bovenstaand beeldmateriaal is geplaatst met toestemming van betrokken personen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van basisschool Heilig Hart  is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.