Oudernieuws Kwink

Uw kind is halverwege de schoolrit van dit schooljaar. Hopelijk gaat uw zoon of dochter met plezier naar school en voelt hij/zij zich veilig in de groep. Veiligheid en geborgenheid zijn belangrijke voorwaarden om tot goed en ontspannen leren te komen. Met de methode Kwink besteden we aandacht aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden. In dit nieuwsbericht krijgt u informatie over de lessen 11 tot en met 15, ongeveer t/m begin maart. “Oudernieuws Kwink” verder lezen

Sjors Sportief

Dinsdag 5 februari zijn we verrast met een bezoekje van Sjors Sportief. Een kleine impressie vindt u terug bij dit bericht. Bent u al bekend met Sjors Sportief? Sjors Sportief is een leuke manier om kinderen kennis te laten maken met sport en cultuur. Dinsdag krijgen alle leerlingen het boekje van Sjors Sportief mee naar huis met verschillende activiteiten binnen onze gemeente. Vanaf 6 februari om 15:00 uur, kunnen leerlingen zich inschrijven op leuke creatieve- of sportieve activiteiten. Inschrijven kan het hele schooljaar! Let wel op: voor sommige activiteiten is er een maximum aan beschikbare plaatsen.

Boekje kwijt? U vindt alle informatie terug op de website.

Afname oudervragenlijst

Op verschillende manieren monitoren we de kwaliteit van ons onderwijs. Één daarvan is de vragenlijst die we ouders laten invullen rondom een bepaald onderwerp.  We gebruiken hiervoor de digitale vragenlijst van WMK (werken met kwaliteit). Tijdens het oudergesprek wat u volgende week heeft (of al heeft gehad als u kind in groep 8 zit), krijgt u een formulier met een inlogcode waarmee u deze vragenlijst digitaal in kunt vullen. We hebben per gezin één inlogcode. Het onderwerp van deze vragenlijst is ‘sociale veiligheid’.

Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. We hopen dat iedereen deze lijst voor ons wilt invullen, zodat er een realistisch beeld ontstaat. Invullen kan t/m vrijdag 22 februari. Daarna wordt de lijst afgesloten.

De conclusies van deze vragenlijst zullen we na bespreking met het team en de MR, terugkoppelen richting alle ouders.

De leerlingen (vanaf groep 6) en alle medewerkers, krijgen ook een vragenlijst rondom hetzelfde onderwerp.

MR bijeenkomst 31 januari 2019

Aanwezig: de voltallige MR en T. Alkemade vanuit de directie om toelichting te geven op enkele punten.

Op deze bijeenkomst zijn, na de agende en de notulen, de volgende punten besproken:

-De begroting zoals die is samengesteld door directie en bestuur van Kans&Kleur. Hierin wordt aangegeven de extra ruimte die ontstaat door toeslagen van het Ministerie. Er is inzicht gegeven in de bedragen die zijn vastgesteld en deze moeten later verantwoord worden.

-Vanuit vorig jaar lag er nog een agendapunt over verdeling van de lesuren voor de groepen 1 t/m 8. We hebben informatief gesproken over voor- en nadelen. Een volgende vergadering wordt daar verder over van gedachte gewisseld.

-Het vorig jaar opnieuw opgestelde reglement is bekeken en zal opgenomen worden op de website.

Herhaling: Groepsfoto’s op website

We hebben nog maar van een enkeling de privacyvoorkeuren doorgekregen rondom het plaatsen van de groepsfoto. Vandaar nogmaals onderstaand bericht:

Inmiddels hebben we de nieuwe groepsfoto’s digitaal ontvangen van de fotograaf. We zouden het leuk vinden om deze foto’s te gebruiken bij de groepspagina op onze website. Dit doen we uiteraard alleen als alle ouders daar toestemming voor geven.

Wilt u via de Parro-app laten weten of u wel of geen toestemming geeft om de groepsfoto op onze website te plaatsen? Bij de privacyvoorkeuren ziet u de nieuwe voorkeur staan: Groepsfoto website. Een uitleg om dit in te stellen, vindt u in een eerder bericht: Beheer uw privacy-voorkeuren (klik op link).

Ondersteuning middenbouw

Tijdens het koffieuurtje hebben we het gehad over de invulling van de ondersteuning. Een aanvulling hierop:

Maikel Beumer is januari gestart met de opleiding ‘schoolleider vakbekwaam’. Zijn ondersteuningsuren worden overgenomen door Merijn Ebskamp. Merijn heeft zich al voorgesteld in de vorige nieuwsbrief.

In het belang van de schoolontwikkeling gaat Anneloes Schijf zich als IB’er richten op de zorgstructuur en passend onderwijs. Haar ondersteuningsuren worden voorlopig ingevuld door Marieke Kerstens. Marieke kent u wellicht al omdat ze eerder ook al invalwerk heeft verricht bij ons op school.

De leerkrachten blijven vanzelfsprekend de eindverantwoordelijkheid houden over de groep zoals dat al was.