Herfst schoolkrant

De tweede editie van ‘Het hartrennertje’ is gepubliceerd. Het hartrennertje is een initiatief van twee leerlingen bij ons op school. Jans en Isabel wilden graag een papieren schoolkrant maken en hebben als naam gekozen voor Het hartrennertje. Het hartrennertje hangt op verschillende plaatsen bij ons op school. Omdat ouders nu de school niet in kunnen, is de krant ook als download beschikbaar gemaakt. Veel leesplezier tijdens deze herfstvakantie!

Maatregelen op school ter bestrijding Corona

Er zijn afgelopen week weer nieuwe maatregelen aangekondigd door de overheid. Dit keer zal er voor het basisonderwijs weinig veranderen. De maatregelen zoals we aan het begin van het schooljaar hebben gecommuniceerd blijven we hanteren. De belangrijkste maatregelen staan onder dit bericht nogmaals opgesomd. We blijven op school onze aandacht houden voor voldoende ventilatie en het handen wassen op vaste momenten. Ter vermaak en motivering nogmaals ons optreden om het handen wassen extra te stimuleren.

Handjes wassen met team Heilig Hart.

Maatregelen zoals gecommuniceerd start schooljaar 2020-2021

  • We blijven werken met een inloop van 8:15 tot 8:30 uur.
  • Ouders/verzorgers nemen buiten de schoolpoorten afscheid.
  • Leerlingen uit de onderbouw worden opgevangen op het schoolplein aan de achterzijde.
  • De leerlingen uit de bovenbouw maken gebruik van de ingang aan de Loffertweg.
  • Trakteren mag: de traktaties zijn voorverpakt, niet zelf gemaakt en mogen direct na het trakteren op school worden opgegeten.
  • De luizencontrole komt voorlopig te vervallen. We willen ouders vragen om kinderen thuis regelmatig te controleren.
  • We gaan maken weer gebruik van de gymzaal.
  • We dragen zorg voor een optimale ventilatie.
  • Oudergesprekken kunnen weer op school plaatsvinden mits er vóóraf een afspraak is gemaakt. Als u uitgenodigd bent voor een gesprek, belt u op het afgesproken tijdstip aan bij de voordeur. Een leerkracht doet open en zal u enkele gezondheidsvragen stellen. Indien er geen gezondheidsklachten zijn, reinigt u uw handen met desinfectiemiddel. Daarna kan het gesprek in een lokaal op school plaatsvinden.
  • We blijven ook gebruik maken van online-gesprekken.

Team Heilig Hart

Als we het hebben over basisschool Heilig Hart dan hebben we het vaak over een kleine school. Toch zijn er veel medewerkers betrokken bij onze ‘kleine’ school. Voor ouders is niet altijd duidelijk welke gezichten nu bij bepaalde functies horen. Via onderstaande foto zetten we onze medewerkers graag even in beeld. Wanneer u op de foto klikt komt u op de teampagina. Als u op deze pagina naar beneden scrolt komen alle medewerkers in beeld met vermelding van hun functie. Via de teampagina kunt u ook altijd eenvoudig contact opnemen met betreffende medewerker via de mail- of telefoonbutton.

Op deze foto ontbreken Thea Alkemade en Anneke Willems.

informatiekanalen Heilig Hart

Website

Via de website kunt u alle algemene schoolinformatie terugvinden. Denk bijvoorbeeld aan nieuwsberichten, schooltijden, vakantierooster, contactgegevens van zowel school als personeel, protocollen en handige links.

Nieuwsbrief ’t Hartlopertje

Ieder vrijdagavond ontvangt u onze nieuwsbrief. U moet zich zelf inschrijven voor deze nieuwsbrief. Dat kan via de website. De nieuwsbrief is een verzameling nieuwsberichten van de afgelopen week. Deze berichten zijn ook terug te vinden op de homepage van de website.

Parro

Onze schooladministratie is gekoppeld aan een communicatie-app. Deze app heet ‘Parro’ en is voor verschillende platformen de downloaden. De app is ook op een computer te gebruiken als website via https://talk.parro.com. Via Parro kunt u de schoolagenda bekijken, oudergesprekken plannen, privacyvoorkeuren bekijken, korte vragen stellen aan de leerkracht en leuke berichten lezen uit de groep van uw zoon/dochter.

E-mail en telefoon

Soms zijn er ook berichten die zich er niet voor lenen om via een app of website te publiceren. In dat geval sturen wij u een e-mailbericht of wordt u telefonisch door ons benaderd.

Belangrijk

Vanuit school zullen wij altijd via bovenstaande kanalen met u contact zoeken. Als we door omstandigheden hiervan afwijken dan kiezen we altijd voor een platform waarmee wij een overeenkomst hebben (verwerkersovereenkomst). Een mooi voorbeeld is het gebruik van Microsoft Teams waarmee we met ouders en/of leerlingen in gesprek kunnen gaan zonder fysiek aanwezig te zijn. Vanuit school zullen wij nooit communiceren via WhatsApp etc..

Afsluiting kinderboekenweek 2020

Vandaag hebben we de kinderboekenweek afgesloten op het leerplein. Dit jaar helaas zonder publiek. U kunt de afsluiting wel terugkijken door op onderstaande afbeelding te klikken. Het filmpje is beveiligd met een wachtwoord. Dit is hetzelfde wachtwoord dat u eerder heeft ontvangen voor de opening van de kinderboekenweek (zie Parro). Het filmpje is terug te kijken tot uiterlijk 29 oktober 2020.

De ridders en jonkvrouwen van basisschool Heilig Hart.

Jaarvergadering ouderraad

Vorige week heeft u via ’t Hartlopertje en/of de website de uitnodiging ontvangen voor de jaarvergadering van de ouderraad. Het volledige bericht inclusief agenda, kunt u hier terugvinden. Dit jaar zal deze vergadering via een livestream worden uitgezonden. Via deze link kunt u maandag 12 oktober vanaf 20:00 uur de livestream van de vergadering volgen.

Hoe werkt de livestream?

De livestream kunt u openen met bovenstaande link. Waarschijnlijk krijgt u de vraag om Microsoft Teams te openen, klik dan op ‘Annuleren‘. Vervolgens kiest u voor de optie ‘Bekijken op het web‘. U heeft zelf dus geen ‘Teams’ of ander programma nodig om de livestream te kunnen volgen. Zie onderstaande afbeelding:

Bonte avond

Het kamp van mentorgroep 7-8 is niet doorgegaan. De leerkrachten hebben als alternatief een aangepast programma georganiseerd waarbij natuurlijk de bonte avond ook niet mocht ontbreken. Het team van Heilig Hart heeft een digitale act in elkaar gezet. Zie onderstaande video.

Opening kinderboekenweek

Afgelopen week hebben we de Kinderboekenweek 2020 samen met onze leerlingen en medewerkers geopend. Helaas hebben we geen ouders kunnen uitnodigen. Met behulp van een filmpje kunt u toch even meekijken hoe we de Kinderboekenweek 2020 hebben geopend. Het filmpje start door op onderstaande afbeelding te klikken.

In verband met de opgegeven privacyvoorkeuren is het filmpje alleen te bekijken met een wachtwoord en alle leerlingen zijn vooral van hun achterkant gefilmd. Het wachtwoord ontvangt u via Parro.

Jaarvergadering ouderraad

De ouderraad wil graag alle ouders informeren over hun activiteiten van het afgelopen en het huidige schooljaar. Hiervoor zijn alle ouders uitgenodigd voor de digitale jaarvergadering van de ouderraad die plaats gaat vinden op maandag 12 oktober om 20:00u via een livestream op Teams (de link volgt volgende week op de website en in het Hartlopertje).

Tijdens de livestream is er een mogelijkheid om vragen te stellen via de chat. We proberen deze dan tijdens de vergadering te beantwoorden. De vergadering wordt ook opgenomen en er volgt later een link om de vergadering terug te kijken.

Hieronder vindt u de notulen van de jaarvergadering van 2019 en de agenda van de jaarvergadering van 2020.

Graag hopen we u allen te zien op maandag 12 oktober.

Vriendelijke groet, Ouderraad Heilig Hart