Personele ontwikkelingen

Vandaag heeft Janneke Weijers afscheid genomen van de Heilig Hartschool. Na de vakantie start Agnes van Loon in de bovenbouw. Agnes start nog niet volledig omdat ze ook nog haar werkzaamheden moet afronden op de Antoniusschool. Vanaf 30 januari zal Agnes volledig haar werkzaamheden op de Heilig Hartschool verrichten. Tot die tijd is Agnes er op maandag en gaat Anne Eijkemans een dag extra werken op vrijdag. Op dinsdag, woensdag en donderdag komt Erna Beernink vervangen tot 30 januari. Vanaf 30 januari is het bovenbouwteam dus weer compleet!

Toos van Haeften (vervanging Anneke Willems) heeft vandaag ook afscheid genomen van leerjaar 1-2. Na de kerstvakantie neemt Karin van Lith deze invalklus over. Karin heeft al vaker ingevallen in de onderbouw en is dus bekend met onze werkwijze.

Mike Merkus, onze conciërge, is zijn werkzaamheden weer aan het opbouwen. Vanaf deze week zal Mike drie keer per week aanwezig zijn.

De Kerstband

Bovenstaand beeldmateriaal is geplaatst met toestemming van betrokken personen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Heilig Hartschool  is het niet toegestaan tekst, beeldmateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken.

Kerstgroet dorpsondersteuners

Ook dit jaar hebben de leerlingen van de Heilig Hartschool en Wingerd gezorgd voor een mooie kerstgroet. Els en Niny hebben de afgelopen dagen een aantal dorpsgenoten blij kunnen maken met een lekkernij en mooie versiering en lieve kerstwensen.

En…. de dorpskerstbomen zijn versierd met de kerstballen die de leerlingen verleden jaar hebben gemaakt, dat ziet er weer gezellig uit! We willen de leerlingen en docenten van beide scholen hartelijk bedanken! Ze hebben heel erg hun best gedaan om er weer iets moois van te maken.

Wij wensen iedereen gezellige dagen en alle goeds voor het nieuwe jaar.
Els en Niny, dorpsondersteuners BHL

Verstrekken van leerlinggegevens voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem (LVS) gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast om het onderwijs af te stemmen op de leerlingen. Daarnaast zijn gegevens van belang om het onderwijs van onze school te verbeteren (kwaliteitszorg) en voor verantwoording naar bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige gegevens over resultaten van ons onderwijs zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Met de anonieme resultaten van leerlingen kunnen ontwikkelingen en prestaties van onze school en andere scholen in kaart worden gebracht. Dat is van belang om het onderwijs te verbeteren op onze school en in heel Nederland.

Voor het doel van wetenschappelijk onderzoek gaat onze school de resultaten van de taal- en rekentoetsen verstrekken aan het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (www.cbs.nl). Het CBS bewerkt de gegevens zodat ze voor onderzoekers niet meer herleidbaar zijn tot een persoon (pseudonimiseren) en stelt de geanonimiseerde bestanden in een beveiligde omgeving beschikbaar voor de onderzoekers van Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl).

Lees verder “Verstrekken van leerlinggegevens voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs”

Kerstactiviteiten H. Judocuskerk

Op Kerstavond is er een gezinsviering in de H. Judocuskerk van 18.00 tot ongeveer 19.00 uur. Een aantal kinderen van de Heilig Hartschool heeft een rolletje in het kerstspel. Na afloop wordt er chocolademelk en Glühwein geschonken met wat lekkers.

Op 1e Kerstdag van 14.00 tot 16.00 uur kan iedereen de mooie kerststalletjes bewonderen die elk jaar met zorg worden opgezet door een aantal vrijwilligers uit Hernen.

Hopelijk tot ziens op 1 van deze 2 dagen, namens de werkgroep Gezinsvieringen H. Judocus en contactraad van H. Judocus

Bezoek omroep Gelderland

Volgende week vrijdag staan er enkele leuke activiteiten op ons programma. Dit heeft Omroep Gelderland ook bereikt en ze hebben gevraagd of ze verslag mogen leggen van een activiteit. Omroep Gelderland wil graag laten zien dat er weer veel mogelijk is na twee onzekere Coronajaren.

Omroep Gelderland bezoekt vrijdag 23 december vanaf 8:15 uur onze school en zal zowel radio- als tv-opnames maken van onze pyjamadag. Omdat we uiteraard rekening houden met uw privacyvoorkeuren, ontvangt u via Parro een berichtje waarin u duidelijk kunt maken of u toestemming geeft dat uw zoon/dochter op beeld verschijnt.

Ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland geeft duidelijkheid over passend onderwijs

Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je terecht bij de school van jouw kind of bij ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland. De website is www.steunpuntnijmegenstromenland.nl.

Het ouder- en jeugdsteunpunt is een initiatief van samenwerkingsverband Stromenland en samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen. Op de website vind je informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veelgestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Je vindt er ook uitleg van begrippen en handige links. En wil je een vraag stellen? Dan kun je contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland.

Op de website van Stromenland, www.stromenland.nl staat meer inhoudelijke informatie voor ouders en leerlingen, over hoe zaken in de regio Stromenland geregeld zijn. Bijvoorbeeld over hoe ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband geregeld is, welke scholen erbij horen, documenten etc..