HiRO

Voor de zomervakantie heeft u in onze nieuwsbrief gelezen dat we dit schooljaar gaan starten met HiRO. U kunt het bericht hier teruglezen. Via onze nieuwsbrief zullen we u regelmatig informeren welke onderwerpen aan bod zijn gekomen in de lessen op school.

De eerste schoolweek zijn wij als school en in de mentorgroepen aan de slag gegaan met de waarde Vertrouwen middels de HiRO methode. Thema’s als zelfvertrouwen, vertrouwen in elkaar en vertrouwen kan groeien, zijn hierbij aan bod gekomen tijdens de lessen. Wil je thuis ook aan de slag met deze waarde? In onderstaand filmpje wordt een stoeivorm uitgelegd om thuis met uw kind uit te voeren. Veel plezier!

Lees verder “HiRO”

Activiteiten Kinderboekenweek Bibliotheek

Wat biedt de Bibliotheek tijdens de Kinderboekenweek?

Op 7 oktober om 11.00 uur vindt er een gratis Poppenkastvoorstelling plaats rondom het thema van de Kinderboekenweek voor kinderen van 4 tot 9 jaar. Aanmelden verplicht via de site van de Bibliotheek.

Schoolfotograaf

Dinsdag 3 oktober 2023 komt schoolfotograaf Lisenka Pauw Fotografie bij ons op school om schoolfoto’s te maken. Denkt u er alstublieft aan om uw privacy-voorkeuren via Parro bij te werken zodat wij weten of uw kind op de groepsfoto mag staan?

Om 08.30 uur is er de mogelijkheid om een leuke broers/zussen foto te laten maken met de jongere broertjes/zusjes die nog niet op school zitten. Mocht u hier gebruik van willen maken dan horen wij dit graag uiterlijk 29 september via een mail naar de ouderraad heilighart.or@kansenkleur.nl.

Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht.

Mochten er nog vragen zijn dan horen Kim en/of Denise dit graag via de mail van de OR of spreek ons gerust aan op het schoolplein.

TIP van de schoolfotograaf: Als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.

Beheer uw privacy-voorkeuren

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.

Met behulp van onze Parro-app vragen we daarom jaarlijks uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Dit kunt u doen door via de startpagina te klikken op ‘privacy-voorkeuren’ en daar per kind voorkeur ja of nee in te stellen (zie ook onderstaande afbeelding).

Lees verder “Beheer uw privacy-voorkeuren”

Funkids

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen!!

Onze namen zijn Denise en Kim. Wij hebben ‘Funkids’ opgezet voor kinderen woonachtig in Hernen in de leeftijd van 4 t/m 14 jaar. Denk hierbij aan activiteiten zoals knutselen, filmavond of bijvoorbeeld een spelletjesmiddag.

Lees verder “Funkids”

We zijn weer begonnen!

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en brengt een mix van opwinding en spanning met zich mee. De vakantie was natuurlijk erg fijn, maar veel leerlingen vinden het toch ook best fijn dat ze weer naar school kunnen. Weer een nieuw jaar vol mogelijkheden en kansen om te groeien en te leren.

Voor ouders betekent dit ook een rekening houden met oude en nieuwe routines en planningen. Daarom starten we al snel met een informatieavond waar we per bouw u informeren over de algemene zaken. Tijdens het kennismakingsgesprek op een later moment, zoomen we dan met elkaar in over het wel en wee van uw kind. De basis qua informatie is dan weer helemaal op orde!

Dit schooljaar starten we met wat extra uren wat betreft de bezetting van personeel. Dorothe Kersten was voor de zomervakantie ook al aanwezig om vooral in de onderbouw ondersteunende taken uit te voeren. Deze ondersteuning loopt nog een paar weken door en zal met name gericht zijn op mentorgroep 3-4. Ward Poppen is dit schooljaar gestart als nieuwe leerkracht op onze school. Tot aan de kerstvakantie heeft Ward extra uren beschikbaar gekregen. Deze extra uren zullen richting kerstvakantie steeds iets meer worden afgebouwd. Vanaf januari zal Ward dan iets meer dan een dag aanwezig zijn op onze school.

Het nieuwe schooljaar zal ongetwijfeld uitdagingen met zich meebrengen, maar het is ook een tijd om nieuwe doelen te stellen en te streven naar succes op ieders persoonlijk niveau. Laten we deze kans aangrijpen om te groeien, te leren en het beste uit onszelf te halen.

Dus, bereid je voor op een nieuw hoofdstuk vol avonturen, kennis en groei. Het nieuwe schooljaar wacht op ons, laten we er samen een geweldig jaar van maken!

Bij een nieuw lokaal horen ook nieuwe plantjes.

Leerpaden op de vloer

Tijdens ons 101-jarig bestaan hebben we leerpaden cadeau gekregen van de MR. In de zomervakantie heeft Mike de vloeren goed gereinigd en zijn we begonnen met het aanbrengen van de leerpaden. We hebben een leerpad met het alfabet, maanden van het jaar én van het metrisch stelsel. Tijdens de ouderavond kunt u de leerpaden bekijken.

Schooljudo

Donderdag is Niels (leraar schooljudo) in de klas geweest om uit te leggen hoe schooljudo er vanaf volgende week uit gaat zien. De kinderen hoeven niks mee te nemen van thuis. Zij krijgen een judopak te leen en deze blijft op school. Het is dan ook handig, vooral voor de jonge kinderen, dat zij makkelijke kleding aan hebben die dag. Voor de meiden is afgesproken dat zij een hemdje of t-shirt dragen onder hun pak en een onderbroek. Ook is de afspraak dat de meiden hun haren vast hebben. Gymschoenen zijn niet nodig, de lessen zijn op een judomat. Omdat we op blote voeten spelen is het fijn als jullie er op willen letten dat de teennagels niet te lang zijn.
De kinderen waren erg enthousiast en hebben zin om volgende week te starten. Alle lessen zullen op donderdag zijn. Dat betekent dat er de komende weken geen gym is op dinsdag voor de bovenbouw en ook geen gym voor groep 3-4-5. De fysieke judolessen zijn onderdeel van de lesmethode HiRo. We houden u regelmatig op de hoogte van de lessen die worden aangeboden in dit traject.