Paasviering

Op donderdag 18 april vieren wij op school Pasen.

De dag zal gestart worden met een gezellig paasontbijt. De kinderen nemen voor zichzelf een lekker paasontbijtje mee. Er hoeft geen drinken voor bij het ontbijt meegenomen te worden. Vervolgens zullen er leuke paasactiviteiten plaatsvinden en krijgen de kinderen een lekkere attentie van de paashaas. Naar eigen inschatting kunt u uw kind wel of geen fruit meegeven voor de eerste pauze.

Verstrekken van leerling gegevens voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs

Het belang van kwaliteitszorg en wetenschappelijk onderzoek
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem (LVS) gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast om het onderwijs af te stemmen op de leerlingen. Daarnaast zijn gegevens van belang om het onderwijs van onze school te verbeteren (kwaliteitszorg) en voor verantwoording bijvoorbeeld naar de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Dit betreft resultaten van taal- en rekentoetsen en de deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Met de anonieme resultaten van leerlingen kunnen ontwikkelingen en prestaties van de school en andere scholen in kaart worden gebracht. Dat is van belang om het onderwijs te verbeteren op onze school en in heel Nederland.

Onze school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen en de deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal voor het doel van wetenschappelijk onderzoek en statistiek aan het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (www.cbs.nl) verstrekken. Het CBS bewerkt de gegevens zodat ze voor onderzoekers niet meer herleidbaar zijn tot een persoon (pseudonimiseren) en stelt de geanonimiseerde bestanden in een beveiligde omgeving beschikbaar voor de onderzoekers van Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl).

Voor de onderzoekers zijn de gegevens dus niet herleidbaar naar de leerlingen van de school. Ook in onderzoeksrapporten zullen de onderzoeksresultaten nooit herleidbaar zijn naar personen of naar afzonderlijke scholen. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels voor het CBS en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt.

Mocht u ondanks deze veiligheidswaarborgen toch bezwaar hebben tegen verwerking van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit kenbaar maken bij de school. De school zorgt er dan voor dat de betreffende gegevens niet aan het CBS geleverd worden.

Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen of deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal aan het CBS leveren. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Onder bijzondere persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gegevens verstaan over gezondheid. Voor de levering van zulke bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen, onder meer dat ouders actief toestemming moeten geven. Dat is hier niet aan de orde. Als het voor een bepaald onderzoek belangrijk is om wel bijzondere persoonsgegevens te leveren aan het CBS, dan zal de school daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Techniekwedstrijd

De bovenbouw heeft meegedaan met de jaarlijkse techniekwedstrijd. Na de oproep van de burgemeester zijn we druk aan de slag gegaan.

Vandaag was het dan eindelijk tijd om onze ideeën aan de jury te presenteren. En met succes. Nadat we eerst genomineerd zijn als kanshebber, hebben we de wedstrijd gewonnen. Heilig Hart heeft de 1e prijs.

Als prijs mogen we voor €200,- materiaal aanschaffen om ons techniekaanbod te verrijken.

Onderzoek social media

Een groepje leerlingen heeft onderzoek gedaan naar de effecten van social media. Hier ziet u de presentatie van de onderzoeksresultaten van Linda. Haar onderzoeksvraag: Wat zijn de gevaren van social media?

Komt u op de koffie?

Donderdag 11 april staat ons bekende koffiemoment gepland. U bent van harte welkom om donderdag vanaf 08:30 uur een kopje koffie met ons te drinken. Tijdens de koffie wordt u bijgepraat over de schoolontwikkelingen zoals we hebben opgesteld in ons jaarplan. We sluiten dit koffiemoment af met een bezoekje aan de groepen.

Sportdag – Koningsspelen

Op vrijdag 12 april aanstaande vindt de sportdag plaats, deze wordt samen met Wingerd Bergharen georganiseerd. We verwachten de kinderen om 8.30 uur, in sportkleding bij Sportpark Schaarweide.

Daar beginnen we met een korte warming-up en de Koningsspelendans onder leiding van Mike. Hierna vinden een aantal spellenrondes plaats. Om 12.00 uur vindt de gezamenlijke lunch plaats, die verzorgd wordt door school. Tot slot volgt het middagprogramma. Deze start om 12.45 uur en duurt tot 13.45 uur.

De onderbouw (groep 1 t/m 4) gaat kleuren, schminken en dansen.

De bovenbouw (groep 5 t/m 8) gaat samen met leerkrachten verschillende teamspelen doen.

Om 14.00 uur verwachten we dat de kinderen weer worden opgehaald op het sportpark (of zelf naar huis gaan).

Belangrijk is dus dat kinderen hun sportkleren al aan hebben en dat zij fruit en wat te drinken meenemen voor in de eerste pauze. Mochten er nog vragen zijn kun je contact opnemen met Anneke of Janneke.

Begrijpend lezen

Op vrijdag werken we groepsdoorbrekend tijdens begrijpend lezen. Dit wil zeggen dat kinderen op hun eigen niveau werken, waarbij niet gekeken wordt in welke jaargroep zij zitten. Het kan dus zomaar zijn dat je les krijgt van een andere juf of meester!
In deze lessen oefenen we en leren we strategieën aan om teksten beter te begrijpen.

Samenvatten is hier ook een onderdeel van.
Nadat kinderen de tekst meerdere malen gelezen hebben, markeren ze de belangrijkste stukjes tekst. Hiermee kunnen ze dan een bijvoorbeeld een stukje tekst schrijven, een woordweb of een mindmap maken.
Juf Laurie bedacht een andere manier!
Na het lezen en markeren bedachten de kinderen een stukje tekst voor een reclamespotje.

Hierin moesten zij de boodschap van de tekst en een samenvatting van de tekst verwerken.
Daarna mochten ze het spotje ook echt opnemen en hierbij mochten ze hun creativiteit gebruiken.
De boodschap van de tekst was: Doe eens lief tegen anderen!
Met het reclamespotje moeten de kinderen mensen inspireren en aansporen om lief te zijn.

Eens kijken of het werkt!