Eindweek

De laatste week komt al aardig in zicht. We blijven tot in die laatste week werken aan een ‘gewoon’ programma, met een aantal speciale momenten.

We houden normale schooltijden en gewone pauzes.

Echter op woensdagmorgen gaan we met alle kinderen kijken naar de ‘generale repetitie’ van groep 8 van hun afscheidsavond. We gaan dat doen in de Mijlpaal.

Vanaf 12.45 uur hebben we ons doorschuifmoment. De kinderen maken kennis met de nieuwe groep waarin volgend schooljaar gewerkt wordt. Voor sommige kinderen betekent dat een ander lokaal en andere leerkrachten. Voor andere kinderen zijn er minder veranderingen.

De nieuwe leerlingen, die na de vakantie onze school gaan bezoeken, zijn hiervoor ook uitgenodigd.

Op donderdag starten we weer allemaal in onze eigen klassen. De kinderen van groep 8 mogen wat later naar school komen. Zij hebben immers een ‘zware’ avond achter de rug.

Vanaf 13.45 uur nodigen we alle ouders uit op het veld achter de school. Daar willen we met de kinderen, u allemaal bedanken voor uw hulp en betrokkenheid in het afgelopen schooljaar.

Na deze gezamenlijke afsluiting, ‘springen’ alle kinderen de vakantie in en zwaaien we samen groep 8 uit.

Daarna begint voor alle kinderen een welverdiende vakantie.

Kledinginzameling

Maandag 18 juni wordt de kleding opgehaald die we samen met jullie hebben ingezameld. De inzameling blijft ook na 18 juni gewoon doorlopen. U kunt het hele jaar kleding in gesloten zakken afgeven aan onze conciërge. De opbrengst gaan we weer besteden aan spelmateriaal.

Lessen SEO

Afgelopen periode hebben we tijdens onze lessen ‘sociale emotionele ontwikkeling’ aandacht gegevens aan het onderwerp empathie, meeleven met de ander.

Update speeltoestel onderbouw

Eerder informeerde wij u over ons afgekeurde speeltoestel. Om tot aanschaf over te kunnen gaan van een nieuw speeltoestel hebben we een aanvraag ingediend bij het steunfonds. De leden van het steunfonds hebben hierop positief gereageerd.

Dit houdt in dat we op dit moment offertes aan het opvragen  zijn bij diverse partijen. Na wat onderhandelingen en fine-tuning van deze offertes, leggen wij dit opnieuw voor bij het steunfonds om tot een definitieve beslissing te komen.

Binnenkort meer………………..

Update foto’s

De onderbouw heeft een nieuw album aangemaakt in ons digitale fotoalbum. Kijkt u mee? Mocht u het wachtwoord niet meer weten dan kunt u dit opvragen bij de leerkrachten.

Wereldrestaurant

Beste ouders,

Wij van groep 4-5-6 maken een wereldrestaurant en wij nodigen jullie uit bij de opening van ons restaurant. Het is op woensdag 20 juni 2018 van 13:15 tot 13:45u.

Wij zouden het fijn vinden als er een paar ouders zijn die aanstaande woensdag tussen 10:45 en 12:15u hun keuken beschikbaar willen stellen om in te koken. Als je dat goed vindt, kun je dat melden bij juf Anne.

In het restaurant kun je meedoen met een quiz, neem hiervoor een mobiele telefoon mee. En je kan zelf in het restaurant kijken met een VR-bril. En als je wilt kan je ruiken en proeven. We hopen dat jullie komen, omdat dat gezellig is.

Groetjes groep 4-5-6.

Oudergesprekken

In de week van 18 juni staan de oudergesprekken gepland. Deze gespreksronde is facultatief. Indien u behoefte heeft aan een gesprek kunt u via een e-mailbericht een afspraak inplannen met de leerkracht(en). Het is prettig om meteen uw vraag of gespreksonderwerp door te geven aan de leerkracht zodat zij zich kunnen voorbereiden op het gesprek.

Naar de molen (middenbouw)

Op vrijdag ging groep 4-5-6 naar de molen in Hernen. We hebben daar veel geleerd over de molen. De groep werd in tweeën gedeeld. De ene groep kreeg een rondleiding door de molen. En de andere groep maakte opdrachten. We hebben geleerd hoe de molen werkt. Wat voor molen het is. En hoe de wieken draaien door de tandwielen. En toen de groepen klaar waren draaiden we de rollen om. En iedereen vond het interessant en leuk.

Emily en Tess

Deze diashow vereist JavaScript.