Opening kinderboekenweek

Het thema van de Kinderboekenweek is ‘gruwelijk eng’.

Wij hebben voor de Kinderboekenweek een toneelstukje gemaakt en uitgevoerd. Voor ons toneelstukje namen we verkleedpakken mee. Eef was een skelet, Dylani was een spook, Noek was een heks en Emma was de verteller. Terwijl Emma in ons toneelstukje voorlas over skeletten, heksen en spoken, kwamen de griezelfiguren tevoorschijn. Emma had gevraagd om te waarschuwen als er iemand kwam. Waardoor veel kinderen luid begonnen te roepen, toen de griezels tevoorschijn kwamen.

We vonden het heel leuk om te doen!

Eef, Dylani, Noek en Emma uit groep 7-8

Nieuws vanuit de parochie

Met de volgende onderwerpen:

  • Allerzielen
  • Afscheid Pastor
  • Sint Maarten

Allerzielen 2 november

Op donderdag 2 november is het Allerzielen (= al de zielen ofwel alle overledenen). Het is een dag waarbij mensen hun overledenen herdenken. In de katholieke kerk gebeurt dat met bloemen en kaarsen op de graven en een kerkdienst, waarbij na afloop de pastor de graven zegent. Elk jaar horen we weer van de vele mensen die naar het kerkhof komen, dat het zo mooi is en troost geeft als in het donker de kaarsjes op de graven licht geven.

Wederom willen wij de kinderen van groep 7 en 8 vragen om te helpen met het plaatsen van de kaarsjes op de graven van het kerkhof. Wil je meehelpen kom dan om 18.15 uur naar de kerk, voorafgaand aan de kerkdienst. Alvast bedankt leerlingen van groep 7 en 8!!

Pastor Annemarie Gooiker “Nieuws vanuit de parochie” verder lezen

Enquête kindervakantieweek

Het bestuur en de werkgroep van de kindervakantieweek zijn benieuwd hoe uw kind(-eren) de kindervakantie tweedaagse afgelopen zomervakantie heeft ervaren. Door deze enquête hopen we een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van deze beleving.

Enquête Kindervakantiedorp Hernen_Leur 2017

En misschien zijn er naast onze eigen ideeën nog andere ideeën die naar voren komen, we staan overal voor open. U helpt ons dus enorm door deze enquête samen met uw kind in te vullen en door te sturen naar ons e-mailadres; kindervakantieweek-hernenleur@outlook.com

Alvast bedankt voor uw tijd!

Namens het bestuur van de KVW en werkgroep.

Adressenlijst

Alle leerlingen hebben vandaag een adressenlijst mee gekregen van hun groep. Het blijkt dat niet overal het juiste telefoonnummer wordt getoond op deze lijst. Daarom wil ik u vragen om deze lijst te vernietigen zodat foutief weergegeven gegevens niet worden verspreid.

Ik kijk de gegevens in ons systeem goed na en zorg voor nieuwe adressenlijsten.

Vriendelijke groet,
Maikel Beumer

Inschrijven oudergesprekken

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat u wordt uitgenodigd op school om u in te schrijven voor de oudergesprekken. Dit gaan we vanaf dit schooljaar anders doen.
Maandag 2 oktober ontvangt u een e-mailbericht met de dagdelen waarop de leerkrachten hun gesprekstijden hebben. U kunt via de mail uw voorkeursdagdeel aangeven. De computer verwerkt alle aanvragen en maakt een passend rooster. U krijgt na de verwerking per mail een uitnodiging voor de betreffende gesprekken, waarbij de computer rekening houdt met broertjes/zusjes in andere groepen.

We gaan ons best doen om deze verandering soepel te laten verlopen. Mocht er onverhoopt iets verkeerd gaan, dan horen we het graag. Ook voor ons is dit een nieuwe ervaring.

Jaarvergadering OR

U heeft het waarschijnlijk al in onze kalender zien staan: woensdag 4 oktober is de jaarvergadering gepland van de ouderraad.

We starten eerst met een inloop vanaf 19:30 uur. Tijdens deze inloop kunt u werk bekijken van uw kind(eren). Deze inloop is zonder leerlingen maar ze leggen in de middag alvast werk klaar op hun tafel.

20:00 uur beginnen we met de jaarvergadering!

identiteitslessen

Maandag 2 oktober starten we met de identiteitslessen. Het thema is Werelddierendag. Tijdens deze les hebben de leerlingen een knuffel nodig. Ze mogen maandag dus hun knuffel mee naar school nemen. Mochten ze geen knuffel hebben dan mogen ze ook een foto van hun huisdier of favoriete dier meenemen.

Typecursus LOI kidzz

Ouders/verzorgers van kinderen uit groep 6, 7 en 8 die hun kind graag nog willen inschrijven voor de typecursus van LOI Kidzz kunnen dit nog steeds doen. De inschrijftermijn is verlengd tot 31 oktober 2017. Wacht niet te lang met inschrijven, want de korting geldt nog tot deze datum, daarna niet meer. De informatie vindt u in het tijdschriftenrek bij de hoofdingang.