Enquête kindervakantieweek

Het bestuur en de werkgroep van de kindervakantieweek zijn benieuwd hoe uw kind(-eren) de kindervakantie tweedaagse afgelopen zomervakantie heeft ervaren. Door deze enquête hopen we een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van deze beleving.

Enquête Kindervakantiedorp Hernen_Leur 2017

En misschien zijn er naast onze eigen ideeën nog andere ideeën die naar voren komen, we staan overal voor open. U helpt ons dus enorm door deze enquête samen met uw kind in te vullen en door te sturen naar ons e-mailadres; kindervakantieweek-hernenleur@outlook.com

Alvast bedankt voor uw tijd!

Namens het bestuur van de KVW en werkgroep.

Adressenlijst

Alle leerlingen hebben vandaag een adressenlijst mee gekregen van hun groep. Het blijkt dat niet overal het juiste telefoonnummer wordt getoond op deze lijst. Daarom wil ik u vragen om deze lijst te vernietigen zodat foutief weergegeven gegevens niet worden verspreid.

Ik kijk de gegevens in ons systeem goed na en zorg voor nieuwe adressenlijsten.

Vriendelijke groet,
Maikel Beumer

Inschrijven oudergesprekken

Normaal gesproken bent u van ons gewend dat u wordt uitgenodigd op school om u in te schrijven voor de oudergesprekken. Dit gaan we vanaf dit schooljaar anders doen.
Maandag 2 oktober ontvangt u een e-mailbericht met de dagdelen waarop de leerkrachten hun gesprekstijden hebben. U kunt via de mail uw voorkeursdagdeel aangeven. De computer verwerkt alle aanvragen en maakt een passend rooster. U krijgt na de verwerking per mail een uitnodiging voor de betreffende gesprekken, waarbij de computer rekening houdt met broertjes/zusjes in andere groepen.

We gaan ons best doen om deze verandering soepel te laten verlopen. Mocht er onverhoopt iets verkeerd gaan, dan horen we het graag. Ook voor ons is dit een nieuwe ervaring.

Jaarvergadering OR

U heeft het waarschijnlijk al in onze kalender zien staan: woensdag 4 oktober is de jaarvergadering gepland van de ouderraad.

We starten eerst met een inloop vanaf 19:30 uur. Tijdens deze inloop kunt u werk bekijken van uw kind(eren). Deze inloop is zonder leerlingen maar ze leggen in de middag alvast werk klaar op hun tafel.

20:00 uur beginnen we met de jaarvergadering!

identiteitslessen

Maandag 2 oktober starten we met de identiteitslessen. Het thema is Werelddierendag. Tijdens deze les hebben de leerlingen een knuffel nodig. Ze mogen maandag dus hun knuffel mee naar school nemen. Mochten ze geen knuffel hebben dan mogen ze ook een foto van hun huisdier of favoriete dier meenemen.

Typecursus LOI kidzz

Ouders/verzorgers van kinderen uit groep 6, 7 en 8 die hun kind graag nog willen inschrijven voor de typecursus van LOI Kidzz kunnen dit nog steeds doen. De inschrijftermijn is verlengd tot 31 oktober 2017. Wacht niet te lang met inschrijven, want de korting geldt nog tot deze datum, daarna niet meer. De informatie vindt u in het tijdschriftenrek bij de hoofdingang.

Informatie Eerste Communie

Beste ouders van de kinderen uit groep 4,

Graag nodigen wij u uit voor een informatieavond over de Eerste Communie en wel op:

Woensdag 11 oktober om 20.00 uur in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen, Oosterweg 4

Op deze avond vertellen we u meer over de voorbereidingen op dit sacrament (het nieuwe project, de vieringen en taken voor hulpouders). We zullen dan ook meteen de taken onder de ouders verdelen. “Informatie Eerste Communie” verder lezen