Aankondiging nieuwe acties binnen het basisonderwijs

Beste ouders/verzorgers,

Zoals u weet gebeurt er op dit moment veel in onderwijsland. Graag willen we u op de hoogte houden van de komende acties en waarom wij actie voeren.

De actiegroep PO in Actie, waar inmiddels zo’n 45.000 leerkrachten bij aan zijn gesloten, heeft in maart 2017 een manifest opgesteld (in samenwerking met de vakbonden en de overkoepelende organisatie PO-raad, namens de verschillende besturen). De eisen die gesteld werden, waren 500 miljoen voor werkdrukverlaging en 900 miljoen voor salarisverhoging. “Aankondiging nieuwe acties binnen het basisonderwijs” verder lezen

Besproken in de MR-vergadering van 31 oktober 2017. 

In deze bijeenkomst is onder meer gesproken over pedagogisch klimaat, een belangrijk onderdeel van het schooljaarplan.
School werkt samen met professionals buiten school. Wanneer er meer duidelijkheid is over de aangekondigde ouderavond plannen buiten de school, zult u daar over worden geïnformeerd. Binnen de school zijn we als (nieuw) team ons pedagogisch beleid, aan het bekijken, bespreken, aanpassen en aanvullen:  wat vinden wij belangrijk voor een goed pedagogisch klimaat binnen onze school, wat doen wij aan sociaal-emotionele vorming, welke afspraken, regels en stappenplannen hanteren wij?  We bespraken waaraan mensen vanaf de buitenkant kunnen zien, wat ons pedagogisch beleid is.

Het jaarplan 
Dit schooljaar wordt er vooral gericht op lezen – taal – spelling. Borging van visie en afspraken zijn van belang. Het team wil ouders informeren over de nieuwe methoden en de veranderde werkwijzen.

GMR
Met andere MR’en willen we proberen om ons laten voorlichten over communicatie. Hoe kunnen we als MR zo optimaal mogelijk communiceren naar ouders, team en andere instanties?

Protocol luizenkammen
Gezien het opgestelde protocol vragen we aan de kamouders of kinderen met hoofdluis na ongeveer 2 weken gecontroleerd kunnen worden.

Een inkijkje tijdens de rekenles in de onderbouw

De kinderen van groep 3 werken momenteel o.a. met de getallenlijnen en de bussommen.

Bij de getallenlijnen moeten ze de getallen op de goede plaats zetten in de getallenrij. Daarbij spelen vragen als: welk getal komt ervoor, erna, ertussen? Waar is het meer of is het juist minder? Dat oefenen we in de klas op het bord, met materiaal, in het werkboek, maar ook buiten . (zie de foto) Daar moet je de getallenlijn samen maken, overleggen en samenwerken. Ondertussen kunnen kinderen van groep 1 en 2 meeluisteren, -kijken of gewoon lekker spelen.

De bussommen zijn de sommen waarbij we het erbij + en eraf – gaan leren. Eerst door samen te spelen, de buschauffeur die zijn passagiers gaat ophalen. Daarbij schrijven we op het bord de getallen die erbij horen. We spelen: de bus rijdt rond, er zitten 2 mensen in, bij de halte komen er nog 3 mensen bij. Hoeveel mensen zijn er nu in de bus. “Een inkijkje tijdens de rekenles in de onderbouw” verder lezen

Kledinginzameling loopt door!

We hebben met elkaar 155 kg kleding verzameld. Dank voor alle hulp!

Om de opbrengst te vergroten gaan we het inzamelen voortaan anders aanpakken. Voorheen kreeg u enkele dagen voor een ophaaldag een oproep om kleding in te leveren op school. Vanaf nu kunt u het hele jaar door kleding inleveren op school.  U kunt de kleding in gesloten zakken afgeven aan onze conciërge.  Twee keer per jaar wordt deze kleding opgehaald en gewogen.

De opbrengst van deze kleding zal worden besteed aan speelmateriaal voor onze leerlingen.

Terugkoppeling studiedag

Alle leerkrachten van Heilig Hart hebben afgelopen 7 november diverse scholen bezocht. Ter afsluiting van deze dag zijn we als team weer bij elkaar gekomen en hebben we elkaar geïnformeerd over alles wat we hebben gezien.

We hebben vooral veel inspiratie gekregen over het zichtbaar maken en zelfverantwoordelijk maken van leerdoelen voor de leerlingen. Uiteraard hebben we ook veel aandacht gehad voor scholen die op soortgelijke wijze werken zoals wij doen met onze combinatiegroepen. “Terugkoppeling studiedag” verder lezen

Aanmelden workshop short movie

Altijd al willen vliegen door de lucht? Of aan een flatgebouw hangen? Hoe doen ze dat toch in die films? Dat gaan we samen ontdekken in deze super toffe workshop door Sarah Kuipers van Tiki Koko DigiLab. Ervaring met filmen, monteren of acteren is niet nodig, plezier staat centraal!

In groepjes (max. 4 kinderen per groep) wordt een filmgenre gekozen. Bijvoorbeeld western, stomme film, griezelfilm, actiefilm of misschien wel een lachfilm. Bij dit gekozen genre wordt een kort verhaal geschreven. Als de groep het verhaal een aantal keer gerepeteerd heeft, gaan we ons verkleden om een echte acteur/actrice te worden. “Aanmelden workshop short movie” verder lezen