Oproep

Beste ouders/verzorgers,

Onze kinderen vinden het heerlijk om buiten te spelen.
Om dit zo te houden, willen wij ons buitenspeelmateriaal graag uitbreiden.
Stapsgewijs proberen wij steeds nieuwe materialen aan te schaffen, maar ook u kunt ons helpen!

Heeft u thuis nog springtouwen, ballen of ander leuk buitenspeelgoed wat niet meer gebruikt wordt?
Wij zijn er erg blij mee.

U mag het speelgoed inleveren bij de leerkracht van uw kind.

Alvast bedankt!
Laurie Humpig

Gratis software van school gebruiken

Op school werken we onder andere met het softwarepakket: ‘Ambrasoft’. Deze software laat kinderen leren door te spelen met leuke, didactisch verantwoorde producten op gebied van rekenen en taal. Passend bij hun eigen niveau, tempo, talenten en interesses.

Onze licentie op dit product maakt het ook mogelijk om leerlingen thuis met dit pakket te laten werken. In ons systeem zien we terug dat veel ouders deze thuis-koppeling al hebben geactiveerd. De leerlingen bij wie dit nog niet het geval was, hebben vandaag een brief mee naar huis gekregen met instructies om deze thuiskoppeling te activeren.

Wanneer u deze koppeling eenmaal heeft geactiveerd kunt u eenvoudig inloggen via onze website (pagina ‘links’). Wanneer u reeds eerder deze koppeling heeft geactiveerd maar uw inlog niet meer weet dan kunt u via de bovengenoemde inlogpagina klikken op ‘Wachtwoord vergeten’.

Heeft u hulp nodig? U kunt altijd contact opnemen met Maikel Beumer.

Aankondiging nieuwe acties binnen het basisonderwijs

Beste ouders/verzorgers,

Zoals u weet gebeurt er op dit moment veel in onderwijsland. Graag willen we u op de hoogte houden van de komende acties en waarom wij actie voeren.

De actiegroep PO in Actie, waar inmiddels zo’n 45.000 leerkrachten bij aan zijn gesloten, heeft in maart 2017 een manifest opgesteld (in samenwerking met de vakbonden en de overkoepelende organisatie PO-raad, namens de verschillende besturen). De eisen die gesteld werden, waren 500 miljoen voor werkdrukverlaging en 900 miljoen voor salarisverhoging. “Aankondiging nieuwe acties binnen het basisonderwijs” verder lezen

Besproken in de MR-vergadering van 31 oktober 2017. 

In deze bijeenkomst is onder meer gesproken over pedagogisch klimaat, een belangrijk onderdeel van het schooljaarplan.
School werkt samen met professionals buiten school. Wanneer er meer duidelijkheid is over de aangekondigde ouderavond plannen buiten de school, zult u daar over worden geïnformeerd. Binnen de school zijn we als (nieuw) team ons pedagogisch beleid, aan het bekijken, bespreken, aanpassen en aanvullen:  wat vinden wij belangrijk voor een goed pedagogisch klimaat binnen onze school, wat doen wij aan sociaal-emotionele vorming, welke afspraken, regels en stappenplannen hanteren wij?  We bespraken waaraan mensen vanaf de buitenkant kunnen zien, wat ons pedagogisch beleid is.

Het jaarplan 
Dit schooljaar wordt er vooral gericht op lezen – taal – spelling. Borging van visie en afspraken zijn van belang. Het team wil ouders informeren over de nieuwe methoden en de veranderde werkwijzen.

GMR
Met andere MR’en willen we proberen om ons laten voorlichten over communicatie. Hoe kunnen we als MR zo optimaal mogelijk communiceren naar ouders, team en andere instanties?

Protocol luizenkammen
Gezien het opgestelde protocol vragen we aan de kamouders of kinderen met hoofdluis na ongeveer 2 weken gecontroleerd kunnen worden.

Een inkijkje tijdens de rekenles in de onderbouw

De kinderen van groep 3 werken momenteel o.a. met de getallenlijnen en de bussommen.

Bij de getallenlijnen moeten ze de getallen op de goede plaats zetten in de getallenrij. Daarbij spelen vragen als: welk getal komt ervoor, erna, ertussen? Waar is het meer of is het juist minder? Dat oefenen we in de klas op het bord, met materiaal, in het werkboek, maar ook buiten . (zie de foto) Daar moet je de getallenlijn samen maken, overleggen en samenwerken. Ondertussen kunnen kinderen van groep 1 en 2 meeluisteren, -kijken of gewoon lekker spelen.

De bussommen zijn de sommen waarbij we het erbij + en eraf – gaan leren. Eerst door samen te spelen, de buschauffeur die zijn passagiers gaat ophalen. Daarbij schrijven we op het bord de getallen die erbij horen. We spelen: de bus rijdt rond, er zitten 2 mensen in, bij de halte komen er nog 3 mensen bij. Hoeveel mensen zijn er nu in de bus. “Een inkijkje tijdens de rekenles in de onderbouw” verder lezen

Kledinginzameling loopt door!

We hebben met elkaar 155 kg kleding verzameld. Dank voor alle hulp!

Om de opbrengst te vergroten gaan we het inzamelen voortaan anders aanpakken. Voorheen kreeg u enkele dagen voor een ophaaldag een oproep om kleding in te leveren op school. Vanaf nu kunt u het hele jaar door kleding inleveren op school.  U kunt de kleding in gesloten zakken afgeven aan onze conciërge.  Twee keer per jaar wordt deze kleding opgehaald en gewogen.

De opbrengst van deze kleding zal worden besteed aan speelmateriaal voor onze leerlingen.