Herken je talent! deel 2

Bovenstaand beeldmateriaal is geplaatst met toestemming van betrokken personen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Heilig Hartschool  is het niet toegestaan tekst, beeldmateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken.

Verlenging onderwijs op afstand

De huidige druk op ons zorgstelsel met daarbij de onduidelijkheid over een nieuwe variant van Covid19, maakt dat de scholen langer dicht moeten blijven. Het onderwijs op afstand is voorlopig verlengd tot 25 januari.
We hopen dat er snel meer duidelijkheid komt over de besmettelijkheid van kinderen bij deze nieuwe variant. Uiteraard willen we graag weer alle leerlingen lesgeven binnen onze schoolmuren, maar dat moet natuurlijk wel veilig en verantwoord zijn.

Noodopvang

Tijdens de noodopvang volgen de leerlingen dezelfde lessen als de leerlingen die thuis zitten. De leerkrachten die aanwezig zijn houden toezicht en ondersteunen leerlingen bij (technische) vragen. Zowel voor de leerling in de noodopvang als voor de leerling die thuis werkt. Het aanbod per leerjaar is dus voor alle leerlingen hetzelfde.

Inschrijving oudergesprekken

Over twee weken staan de oudergesprekken gepland voor groep 1 t/m 7. De inschrijving verloopt via de app ‘Parro’.

Maandag 18 januari wordt omstreeks 8:00 uur de inschrijving geopend. Op 22 januari sluit om 20:00 uur de inschrijving. Daarna zal de definitieve planning zichtbaar zijn in de agenda van de Parro-app.

De gesprekken vinden online plaats via Microsoft Teams.

Samenwerken op afstand

Hoe gaat het met alle thuisonderwijzers? Het zal best weer even zoeken zijn naar de juiste vorm. Wij genieten in ieder geval van alle reacties die we ontvangen van onze leerlingen en ouders. Leuk om steeds weer de gezichten te zien via Teams en te horen dat alles goed gaat. Het programma ‘Teams’ wordt naast instructie en andere lesactiviteiten ook gebruikt om in contact te blijven met elkaar. Dit is zeker in deze tijd een fijne functionaliteit en maakt de wereld nét even iets groter tijdens deze lock-down.

Functies zoals videobellen, chatten en mailen hebben echter ook een gebruiksaanwijzing nodig. Wanneer gebruik je deze functies? Welke opmerkingen zijn eigenlijk niet zo leuk om te sturen? Allemaal vragen waar kinderen echt begeleiding bij nodig hebben.

Zouden jullie met enige regelmaat samen met uw kind eens kunnen reflecteren op hun communicatie. Bekijk samen eens wat berichten die verstuurd zijn en geef daar feedback op. Wat is een fijn bericht om te lezen voor de ontvanger? Welke boodschap is eigenlijk niet zo aardig? Hoe en wanneer vraag je hulp? Hoe maak je duidelijk dat je even niet beschikbaar bent om gestoord te worden? Ook op school zullen wij deze vragen met leerlingen regelmatig terug laten komen. Uiteraard ook na deze crisis!

Gezocht: Cyber Agents (8-12 jaar)

Nu we allemaal veel online aan het werk zijn, is het verstandig om ook aandacht te hebben voor de online veiligheid. Via onderstaande game worden kinderen opgeleid tot Cyber Agents die zichzelf en hun omgeving kunnen beschermen tegen online gevaar. Door de levels te spelen leren kinderen over belangrijke cyber security onderwerpen. Via de Quests kunnen ze ook ouders en/of andere familieleden uitdagen!

Je kan deze game spelen op een laptop of pc via www.joinhackshield.nl en op een tablet en smartphone door de app te downloaden in de App Store of Google Play.

Deze game is gratis en zal dat ook altijd blijven. Er zijn geen in-app aankopen, heeft geen winstoogmerk, en doet niet aan kindermarketing. Het eerste level kunnen kinderen zonder account spelen. Om verder te spelen hebben ze een account nodig. Ze kunnen hiervoor gebruikmaken van hun schoolmail. Er zal dan ook altijd gevraagd worden om een e-mailadres van een ouder ter controle.

Besproken in de MR-vergadering van 31 oktober 2017. 

In deze bijeenkomst is onder meer gesproken over pedagogisch klimaat, een belangrijk onderdeel van het schooljaarplan.
School werkt samen met professionals buiten school. Wanneer er meer duidelijkheid is over de aangekondigde ouderavond plannen buiten de school, zult u daar over worden geïnformeerd. Binnen de school zijn we als (nieuw) team ons pedagogisch beleid, aan het bekijken, bespreken, aanpassen en aanvullen:  wat vinden wij belangrijk voor een goed pedagogisch klimaat binnen onze school, wat doen wij aan sociaal-emotionele vorming, welke afspraken, regels en stappenplannen hanteren wij?  We bespraken waaraan mensen vanaf de buitenkant kunnen zien, wat ons pedagogisch beleid is.

Het jaarplan 
Dit schooljaar wordt er vooral gericht op lezen – taal – spelling. Borging van visie en afspraken zijn van belang. Het team wil ouders informeren over de nieuwe methoden en de veranderde werkwijzen.

GMR
Met andere MR’en willen we proberen om ons laten voorlichten over communicatie. Hoe kunnen we als MR zo optimaal mogelijk communiceren naar ouders, team en andere instanties?

Protocol luizenkammen
Gezien het opgestelde protocol vragen we aan de kamouders of kinderen met hoofdluis na ongeveer 2 weken gecontroleerd kunnen worden.