Uitkomst enquête Parro

Een tijdje geleden hebben we u gevraagd naar uw mening rondom de app ‘Parro’. De reacties waren veelal positief van zowel ouders als teamleden. Er zijn ook waardevolle tips meegegeven.

Naast het inplannen van de oudergesprekken zullen we ook andere mogelijkheden van Parro gaan onderzoeken. De klankbordgroep communicatie zal hier ook een rol in gaan spelen. De app mag u dus op uw telefoon of computer houden. Binnenkort meer…………….

Bedankt voor uw bijdrage!

 

Vervolg staking basisonderwijs

Woensdag 30 mei staakt het primair onderwijs in Gelderland. Het PO-Front organiseert de estafettestaking omdat de kwaliteit van het onderwijs zwaar onder druk staat door het stijgende lerarentekort. Na het werkdrukakkoord van februari, is het nu tijd voor een eerlijk salaris en het aanpakken van het lerarentekort!

Zoals u weet staan wij (team Heilig Hart) volledig achter deze acties. Toch hebben de teamleden van Heilig Hart uitgesproken dat dit niet ten koste mag gaan van een dag waar veel leerlingen al een hele tijd naar uitkijken.  30 mei staat namelijk ook ons schoolreisje gepland.

Het schoolreisje gaat dus gewoon door! Wij gaan als team op zoek naar een ludieke actie om toch duidelijk te maken dat wij volledig achter deze actie staan. Ideeën zijn welkom!

Verplaatsing koffie-uurtje

Woensdag 11 april stond een koffie-uurtje gepland. Dit koffie-uurtje kan helaas niet doorgaan omdat 11 april zowel Maikel Beumer als Thea Alkemade afwezig zijn.

Het koffie-uurtje verplaatsen we naar woensdag 25 april. Thea Alkemade zal dan aanwezig zijn.

 

Hap Trap Hulp Heilig Hart

Op 22 april wordt er vanuit het project ‘gemeenschappelijke voorzieningen’ een fietstocht georganiseerd waarbij de gemeenschappelijke voorzieningen en het proeven van streekproducten centraal staan. Zie eventueel het bericht van 26 februari.

Heilig Hart is ook zo’n voorziening die de deuren open zet tijdens deze tocht. Bezoekers krijgen een rondleiding op onze school en krijgen een beeld hoe wij ons onderwijs vorm geven. Het zou leuk zijn als er dan leerlingen zijn die iets kunnen laten zien aan die bezoekers. Leerlingen die het leuk vinden om een uurtje aanwezig te zijn, kunnen zich opgeven bij Maikel Beumer. Samen met Maikel maken we dan een plan wat je zou kunnen doen. Opgeven kan via de mail, geef meteen even aan welk uur je aanwezig zou kunnen zijn tussen 10:00 en 16:00 uur.

Terugblik ouderavond

Afgelopen dinsdag stond een ouderavond gepland met als thema: Opvoeden doen we samen (pedagogisch klimaat).

Tijdens deze avond zijn ouders en leerkrachten onder leiding van Josien Warris aan het werk gegaan. Vanuit de ouders en leerkrachten die deze avond aanwezig waren, kan ik zeggen dat de avond erg zinvol was. Via deze weg wil ik de ouders en teamleden bedanken voor hun inbreng en betrokkenheid.

Heeft u deze ouderavond gemist? Tijdens het koffie-uurtje van 11 april blikken we nog even terug op deze avond. De volgende ouderavond staat gepland op 27 maart met als thema: Social Media. U kunt zich nog aanmelden tot 25 maart. Meer informatie over deze avond vindt u in het bericht van 26 januari 2018.

Hartelijke groet,
Maikel

Voorbereiding techniekwedstrijd bovenbouw

De eerste plannen en ideeën worden nu uitgewerkt in de praktijk. U vindt in ons digitale fotoalbum verschillende foto’s om een indruk te krijgen. Er is ook een filmpje gemonteerd door Anne, ook dat filmpje vindt u terug in het digitale album.

Deze diashow vereist JavaScript.

Studiedag 30 maart

Vrijdag 30 maart, Goede vrijdag, heeft het team van Heilig Hart een studiedag. Tijdens deze studiedag gaan we met elkaar ons schoolconcept verder uitwerken.  Denk daarbij aan: werken met meervoudige combinatiegroepen, instructiegroepen, werken met leerdoel/leerlijnen, inzet leerkrachten, omgaan met verschillen.

Verder gaan we ook een plan maken hoe we de extra financiële middelen m.b.t. werkdrukverlichting willen gaan inzetten. We hebben hiervoor extra geld gekregen van zowel onze samenwerkingsstichting als ook de overheid. Als we een concreet voorstel hebben dan kunnen we dit voorleggen aan onze MR.

De leerlingen van de onder- en middenbouw zijn deze dag vrij. De leerlingen van de bovenbouw krijgen deze dag les van Janneke Ghijssen. We kennen Janneke nog van haar invalwerk in de middenbouw