MediaMasters 2017 (project veilig internet)

De bovenbouw heeft meegedaan aan MediaMasters. MediaMasters is een wedstrijd waarbij kinderen meer leren over media. Vorig jaar was het thema cyberpesten en dit jaar is het thema games. Er zijn vier speldagen en daarna is de finaledag. Wij zijn iets later ingestapt. Dus wat de andere scholen in Nederland in 5 dagen deden, deden wij in 2 dagen. En toch hebben we alle jokers gehaald. Jokers kon je halen met de lessen op het digibord, maar ook door leerzame games te spelen op je tablet/laptop. Dat kon thuis en op school. We hebben op 24-11-2017 de finale gespeeld. En als we de meester moeten geloven hebben we een grote kans om te winnen (de hoofdprijs is een schoolreisje naar het beeld en geluid museum, en daarna naar de studio van de Voice of Holland). De uitslag wordt op 27-11-2017 om 13:00 bekend gemaakt.

Geschreven door: Amber, Emma en Liv

Wat is MediaMasters?

MediaMasters biedt scholen een laagdrempelige manier om kennis te laten maken met mediawijsheid in de klas. Kinderen worden spelenderwijs bewust van het eigen online gedrag en moeten bewijzen hoe mediawijs ze zijn. MediaMasters heeft tot doel alle leerlingen in groep 7 en 8 een basisniveau mediawijsheid mee te geven.

Tijdens uitdagende opdrachten moeten kinderen overleggen, samenwerken, zelf media maken, media interpreteren en nemen zij het eigen mediagedrag onder de loep. Zo worden zij met én van elkaar mediawijzer. Lees verder “Wat is MediaMasters?”

Thema ‘licht’ in de bovenbouw

Beste ouders/verzorgers,

Bij onze taalmethode Staal werken we steeds aan een ander thema.
Groep 7/8 werkt op dit moment aan het thema Licht.
We leren nieuwe woorden, spreekwoorden en gezegden en teksten schrijven rondom dit thema.
Aan het eind van een thema werken we aan een product.
Bij dit thema hebben we een digitale muurkrant gemaakt.
Deze willen we graag met jullie delen, want hij is super leuk geworden!

Groetjes van groep 7/8

Activiteiten bibliotheek Sinterklaas

Kom je schoentje zetten en krijg een Schoenboekje.

Vanaf maandag 20 november kunnen kinderen tot 8 jaar een vouwschoen halen in de bibliotheek. Thuis zetten ze de vouwschoen in elkaar en versieren hem zo mooi mogelijk. Dan leveren ze de schoen weer in bij de bibliotheek (op de Jeugdafdeling). Sinterklaas stopt het Schoenboekje in de schoen dat opgehaald kan worden vanaf 1 december. En hoewel Sinterklaas een heel grote boot heeft, is de ruimte toch beperkt. Wees er dus snel bij, want op = op.

En op woensdag 29 november is het weer Het Heerlijk Voorleesavondje. Ouders, lees op deze avond uw kinderen minimaal 15 minuten voor. Want met voorlezen helpt u uw kind vooruit op het gebied van lees- en leerprestaties. Lees verder “Activiteiten bibliotheek Sinterklaas”

Oproep

Beste ouders/verzorgers,

Onze kinderen vinden het heerlijk om buiten te spelen.
Om dit zo te houden, willen wij ons buitenspeelmateriaal graag uitbreiden.
Stapsgewijs proberen wij steeds nieuwe materialen aan te schaffen, maar ook u kunt ons helpen!

Heeft u thuis nog springtouwen, ballen of ander leuk buitenspeelgoed wat niet meer gebruikt wordt?
Wij zijn er erg blij mee.

U mag het speelgoed inleveren bij de leerkracht van uw kind.

Alvast bedankt!
Laurie Humpig

Gratis software van school gebruiken

Op school werken we onder andere met het softwarepakket: ‘Ambrasoft’. Deze software laat kinderen leren door te spelen met leuke, didactisch verantwoorde producten op gebied van rekenen en taal. Passend bij hun eigen niveau, tempo, talenten en interesses.

Onze licentie op dit product maakt het ook mogelijk om leerlingen thuis met dit pakket te laten werken. In ons systeem zien we terug dat veel ouders deze thuis-koppeling al hebben geactiveerd. De leerlingen bij wie dit nog niet het geval was, hebben vandaag een brief mee naar huis gekregen met instructies om deze thuiskoppeling te activeren.

Wanneer u deze koppeling eenmaal heeft geactiveerd kunt u eenvoudig inloggen via onze website (pagina ‘links’). Wanneer u reeds eerder deze koppeling heeft geactiveerd maar uw inlog niet meer weet dan kunt u via de bovengenoemde inlogpagina klikken op ‘Wachtwoord vergeten’.

Heeft u hulp nodig? U kunt altijd contact opnemen met Maikel Beumer.

Aankondiging nieuwe acties binnen het basisonderwijs

Beste ouders/verzorgers,

Zoals u weet gebeurt er op dit moment veel in onderwijsland. Graag willen we u op de hoogte houden van de komende acties en waarom wij actie voeren.

De actiegroep PO in Actie, waar inmiddels zo’n 45.000 leerkrachten bij aan zijn gesloten, heeft in maart 2017 een manifest opgesteld (in samenwerking met de vakbonden en de overkoepelende organisatie PO-raad, namens de verschillende besturen). De eisen die gesteld werden, waren 500 miljoen voor werkdrukverlaging en 900 miljoen voor salarisverhoging. Lees verder “Aankondiging nieuwe acties binnen het basisonderwijs”

Besproken in de MR-vergadering van 31 oktober 2017. 

In deze bijeenkomst is onder meer gesproken over pedagogisch klimaat, een belangrijk onderdeel van het schooljaarplan.
School werkt samen met professionals buiten school. Wanneer er meer duidelijkheid is over de aangekondigde ouderavond plannen buiten de school, zult u daar over worden geïnformeerd. Binnen de school zijn we als (nieuw) team ons pedagogisch beleid, aan het bekijken, bespreken, aanpassen en aanvullen:  wat vinden wij belangrijk voor een goed pedagogisch klimaat binnen onze school, wat doen wij aan sociaal-emotionele vorming, welke afspraken, regels en stappenplannen hanteren wij?  We bespraken waaraan mensen vanaf de buitenkant kunnen zien, wat ons pedagogisch beleid is.

Het jaarplan 
Dit schooljaar wordt er vooral gericht op lezen – taal – spelling. Borging van visie en afspraken zijn van belang. Het team wil ouders informeren over de nieuwe methoden en de veranderde werkwijzen.

GMR
Met andere MR’en willen we proberen om ons laten voorlichten over communicatie. Hoe kunnen we als MR zo optimaal mogelijk communiceren naar ouders, team en andere instanties?

Protocol luizenkammen
Gezien het opgestelde protocol vragen we aan de kamouders of kinderen met hoofdluis na ongeveer 2 weken gecontroleerd kunnen worden.