Carnaval

Op vrijdag 9 februari gaan we weer een feestje bouwen. Met een schoolprins en/of schoolprinses aan het roer gaan we deze dag lekker feesten.

Om het gezellig te houden willen we liever geen accessoires zoals: zwaarden, pistolen, etc..

Serpentines vinden we leuk, maar spuitbussen en confetti zijn verboden.

Deze dag staat in het teken van: spelletjes/optredens/feesten/hossen en lekker samen eten.

Daarom hoeven de kinderen geen lunchpakketje mee te nemen. Voor eten en drinken tijdens de lunch wordt gezorgd. De fruitpauze verloopt wel gewoon als altijd dus graag wel fruit en drinken voor de ochtendpauze meegeven.

We gaan er een feestelijke dag van maken!

Groetjes de carnavalscommissie

Inschrijven oudergesprekken via Parro

Alle ouders kunnen vanaf nu gebruik maken van de app ‘Parro’. U heeft hierover vandaag een uitnodiging per e-mail ontvangen. Met behulp van deze e-mail wordt de app gekoppeld aan onze schoolomgeving.

Via deze app ontvangt u donderdag een melding. Vanaf dat moment kunt u zich inschrijven voor de oudergesprekken via Parro.

Tips en/of opmerkingen

• Ouders met meerdere kinderen op onze school krijgen al eerder een melding via Parro.
• Ouders van leerlingen uit groep 8 hoeven zich niet meer in te schrijven i.v.m. adviesgesprekken.
• U kunt ook via een computer gebruik maken van Parro via https://talk.parro.com.
• Géén uitnodigingsmail ontvangen? Kijk ook even bij ongewenste mail of spambox.
• Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaring!

Inschrijven oudergesprekken

Februari staan de rapportgesprekken gepland. Afgelopen keer hebben we geprobeerd om op een andere manier deze gesprekken in te plannen. Dit is toen niet goed bevallen. Maar we geven nog niet op!

Deze ronde gaan we gebruik maken van een app. U krijgt binnenkort een mail zodat u deze app kunt gebruiken. De app heet ‘Parro’ en is geschikt voor zowel Android als iOS. Daarnaast is het ook mogelijk om via een computer of Windows Phone deze app te gebruiken.

Deze app heeft veel mogelijkheden. Voorlopig richten wij ons alleen nog op het onderdeel ‘oudergesprekken plannen’.

Luizenkammen

Nee, dit is geen reclamespot voor de nieuwe tv-serie ‘De Luizenmoeder’ op NPO3 .

Maar net zoals in deze serie, zijn wij ook op zoek naar hulp.  😉

Iedere woensdag na een vakantie plannen we het luizenkammen bij ons op school. Onze coördinator, Sandra Jacobs, kan hier nog hulp bij gebruiken. Heeft u tijd om Sandra te helpen tijdens het kammen? U kunt dit doorgeven aan Sandra of aan de leerkracht van uw kind.

Lezen in groep 3

Na de vakantie zijn we ook in groep 3 gestart met een kwartier lezen in de ochtend.

We hebben nu alle kinderen van groep 3 t/m 8 ingedeeld in 3 groepen:

  • Een groep kinderen die het technisch lezen beheersen of ver boven hun leeftijdsniveau lezen. Zij lezen in de onderbouw onder begeleiding van juf Laurie of meneer Maikel.
  • Een groep kinderen die oefening en instructie nodig hebben, onder begeleiding van juf Anneloes of juf Anne.
  • En de startersgroep waarbij kinderen aansluiten die extra instructie voor het lezen nodig hebben. Deze kinderen worden begeleid door juf Janneke of juf Anneloes.

Op donderdag gebruiken we het leeskwartier om te werken aan boekpromotie, om zo kinderen de verschillende soorten boeken te laten ervaren en op deze wijze de leesmotivatie te bevorderen. Daar kan ook een boekbespreking een onderdeel van zijn.

Op naar 2018

Tijdens het kerstdiner is er in de klas aandacht besteed aan samen delen en dankbaar zijn voor wat je hebt. Een mooi thema om deze dagen nog eens aan terug te denken.

Wij als team zijn iedere dag weer dankbaar dat wij een rol mogen spelen in de ontwikkeling van onze leerlingen. De ene dag iets meer dan de andere 😉, want het gaat natuurlijk niet altijd allemaal vanzelf.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Iedere leerling heeft zijn/haar eigen verhaal. Wij proberen te luisteren naar dat verhaal en kijken hoe we dat verhaal kunnen inpassen met alle andere verhalen. Naast de leerling met zijn/haar verhaal heeft natuurlijk ook ieder teamlid zijn/haar eigen verhaal. Ook daar proberen we rekening mee te houden en passend te maken met de andere verhalen.

Daarin proberen we zoveel mogelijk met elkaar te delen. Wat kunnen we samenpakken, wat moet apart? Waar kunnen we elkaar mee ondersteunen? We voelen ons hierdoor verbonden met alle leerlingen, alle ouders en alle collega’s. Dat kan natuurlijk ook niet anders op zo’n kleine school.

Soms hebben we hier ook hulp bij nodig. Anh heeft ons als vrijwilligster de afgelopen 2/3 jaar fantastisch geholpen om sommige verhalen passend te krijgen. Anh, via deze weg nogmaals ontzettend bedankt voor jouw inzet en vrijwillige hulp. Heel veel succes met een nieuwe uitdaging.

Maar ook Janneke Ghijssen heeft ons geweldig geholpen. Op het moment dat je op zoek moet naar een vervanger voor een langere tijd, hoop je dat alles lukt zoals je hebt bedacht. Je wilt een vast gezicht, die met dezelfde passie als de rest van het team zich inzet om onderwijs te verzorgen aan een drievoudige combigroep. Janneke was naast ‘een invaller’ uit de invalpool inmiddels een volwaardig teamlid. Janneke, bedankt voor je collegialiteit.

We hebben voor jullie een symbolisch cadeau. Iets wat eigenlijk vanzelf tot bloei komt, net als onze leerlingen. Alle ingrediënten zitten er al in. Aan jullie om dit tot uiting te laten komen. Alleen even op de juiste plek zetten en goed observeren. En pas wanneer het nodig is even benevelen met het juiste product. Iets wat aansluit bij onze dagelijkse praktijk.

Het is mooi om te zien hoe groot de betrokkenheid is op alle niveaus. Zoals bij leerkrachten, Mike onze conciërge en Henny onze klusjesman, ouders bijvoorbeeld tijdens het koffieuurtje of bezoek aan de presentaties bij de bovenbouw en leerlingen die iedere dag weer vol enthousiasme binnen komen lopen. Maar ook onze collega-scholen en stichting die ons daarbij faciliteert.

We delen samen deze betrokkenheid en zetten deze in om onze kleine school nog groter te maken op onderwijsinhoudelijk gebied. Dit zetten we samen door in een fris nieuw jaar.

Ik zie jullie allemaal graag weer terug in 2018.

Maikel Beumer
locatieleider Heilig Hart

PS De foto’s van de kerstviering staan in ons fotoalbum.