Parkeerbeleid

We willen u vragen om de eerste parkeerplaatsen bij de schoolpoort aan de Loffertweg zoveel mogelijk vrij te houden voor het leerlingenvervoer. Dit voorkomt onveilige situaties en opstoppingen.

Tip: de parkeerplaats aan de achterzijde van de school heeft meestal meer dan voldoende plaatsen beschikbaar.