Protocol bij grensoverschrijdend gedrag

Tijdens afgelopen MR vergadering hebben we afgesproken om periodiek een bestaand protocol te agenderen. Op verzoek van de directie is ditmaal het protocol ‘Time-out, schorsing en verwijdering’ op de agenda van de MR geplaatst. Ook op onze school hebben we aandacht voor grensoverschrijdend gedrag. Op school hebben we schoolafspraken en groepsregels. Vanuit het pedagogisch klimaat richten wij ons op een preventieve werking richting gedrag. Dit jaar gebruiken we onder andere de lessen van HiRO als rode draad door onze school.

Het kan echter voorkomen dat een leerling zich niet (kan) houden aan de afgesproken regels, de sancties die hiervoor gelden zijn ook binnen de school afgesproken, uiteraard kunnen er individuele verschillen tussen de leerlingen zijn. Als deze sancties niet voldoende werken dan zal de school verdere maatregelen nemen. In dit protocol staan de maatregelen die gelden voor alle scholen van Kans & Kleur en waar alle scholen zich aan dienen te houden. Onderstaand document vindt u ook op onze website bij ‘Informatie -> Veiligheid en privacy’.