Rapportfolio graag retour

We hebben nog niet van alle leerlingen de klappers retour met het rapportfolio. Graag ontvangen we na de kerstvakantie alle klappers weer retour. Het is de bedoeling dat de inhoud in de klapper blijft zitten. Op die manier wordt het rapportfolio opgebouwd met inhoud uit verschillende leerjaren en wordt de ontwikkeling van een leerling nog beter zichtbaar.

Blaadjes in de klapper laten zitten.