Rookverbod

rookverbodNet als in andere openbare ruimten en op terreinen waar kinderen verblijven, geldt er ook bij ons op school en op ons schoolplein een rookverbod. Het team van het Heilig Hart verzoekt u hier gehoor aan te geven.