Scenario’s bij quarantaine

Het team van de Heilig Hartschool heeft eerder een drietal scenario’s uitgewerkt over het werken met leerlingen en/of medewerkers in quarantaine. Uiteraard blijft iedere situatie uniek en blijven we maatwerk verrichten. Met de huidige oplopende besmettingen delen we nogmaals onze scenario’s zodat iedereen goed geïnformeerd blijft. We hopen natuurlijk dat we de scenario’s zo min mogelijk nodig zullen hebben. De uitwerking van deze scenario’s is ook besproken met de medezeggenschapsraad.

Scenario’s

  • Scenario: De hele groep in thuisquarantaine.
  • Scenario: Een of enkele leerlingen in quarantaine.
  • Scenario: Leerkracht in quarantaine en leerlingen op school.

De uitwerking van deze scenario’s leest u in de onderstaande bijlage.