Scenario’s bij quarantaine

We zijn erg blij met de openstelling van de basisscholen. Het is prettig om te ervaren dat ouders en medewerkers de maatregelen die bij deze openstelling horen, serieus nemen. Dit heeft als resultaat dat leerlingen en/of leerkrachten soms niet op school kunnen zijn. Deze momenten hebben we met het team uitgewerkt in een aantal scenario’s. Maandag bespreken we onze scenario’s met de medezeggenschapsraad. Na afstemming met de MR, zullen we de scenario’s met u delen via onze website.

Uiteraard blijft het altijd maatwerk, maar de scenario’s vormen een belangrijk uitgangspunt om ons onderwijs zo goed mogelijk te continueren.