Schooljudo

Volgend schooljaar starten wij met fysieke judolessen van het programma HiRO. HiRO is een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen waarbij ervarend leren centraal staat. Het doel van HiRO is om een veilig klimaat te waarborgen, waarin een kind fouten mag maken, zich weet te uiten en waarin samenwerking met andere leerlingen goed verloopt. Volgend schooljaar gebruiken we deze methode om te onderzoeken of we dit standaard willen gebruiken binnen ons onderwijs.

De oprichters van HiRO waren zelf ooit actieve jongens die door hun ouders op judo zijn gezet. Door de grote positieve impact die judo op hun leven had, besloten zij om de opgedane levenslessen om te zetten naar een programma dat kinderen verder helpt in hun persoonlijke ontwikkeling. Daarin zijn belangrijke waarden vanuit judo zoals o.a. respect, discipline en weerbaarheid meegenomen als basis voor het programma HiRO met als motto: leren door te doen! En vooral met veel plezier.

Hoe werkt HiRO?

Een kind doet positieve leerervaringen op als er wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, zoals positieve groepsvorming, een veilig pedagogisch klimaat en plezier. HiRO zorgt samen met de leerkracht voor dit fundament, zodat elk kind de juiste startpositie heeft om te leren.

Middels fysieke judolessen zorgt HiRO voor een multidisciplinaire aanpak die niet alleen kinderen, maar de hele klas in haar kracht zet. De lessen vormen de basis van zogeheten Skills4Life, vaardigheden die kinderen meekrijgen en waar ze de rest van hun leven profijt van hebben.

Door het inzetten van HiRO wordt een groep een geheel. De kinderen leren samen door te ervaren. Ze leren grenzen te stellen en elkaars grenzen te respecteren, ze leren respect te hebben voor zichzelf en elkaar, te vertrouwen op zichzelf en de ander en ze leren om samen te werken.

Daarnaast krijgen kinderen energie van de fysieke lessen, werken zij onbewust aan doelen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en stellen zij zich makkelijker open doordat er geen nadruk ligt op praten, maar meer op spelenderwijs leren.

Tips voor thuis

Volgend schooljaar zullen we u op de hoogte houden met betrekking tot de waarden van HiRO zodat u hier thuis, indien gewenst, ook mee aan de slag kunt gaan.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. Ook kunt u terecht op de website van HiRO (www.hiro.school). Hier vindt u meer informatie over het programma.