Schoolreisje

Op woensdag 10 mei staat ons schoolreisje gepland. Ook dit jaar zullen we naar twee verschillende locaties gaan.

Leerjaar 1-2

De kinderen van groep 1-2 gaan naar Hullies. Zij worden gewoon om 8:30 uur op school verwacht. Rond 9:30 uur zullen zij gaan vertrekken. Bij Hullies mogen de kinderen geen eigen eten en drinken meenemen. Wij willen voordat we vertrekken fruit eten, de kinderen nemen dus wel gewoon fruit mee naar school. Er is geregeld dat zij daar lunch, drinken en iets lekkers krijgen. Rond 14:00 uur vertrekken zij weer richting school. De kinderen kunnen dan om 14:30 uur opgehaald worden.

Opgelet:
Wij gaan met auto’s naar Hullies. Hiervoor zijn wij op zoek naar ouders die mee willen gaan deze dag. Hiervoor kun je jezelf via Parro bij juf Milou opgeven voor 7 April. Bij teveel aanmeldingen zullen wij loten wie er mee kunnen gaan. Het is fijn als er minimaal 3 kinderen in de auto vervoerd kunnen worden. Wij zullen de ouders die mee kunnen persoonlijk informeren voor 14 april.  Voor de kinderen van groep 1-2 is het fijn als zij allemaal hun eigen stoelverhoger (voorzien van naam) meenemen, zodat ze deze in de auto kunnen gebruiken. Ook is het fijn als alle kinderen een eigen setje schone/droge kleren bij zich hebben, mocht er eventueel een ongelukje gebeuren.

Leerjaar 3 t/m 8

De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan naar Toverland. Zij worden om 8:30 uur op school verwacht en zullen rond 9:00 uur met de bus vertrekken. Voor deze dag nemen de kinderen een eigen rugzak mee met daarin: drinken, fruit, lunch en iets lekkers (geen hele zakken chips of snoep). Rond 15:30 uur zullen de kinderen weer richting de bus gaan en rijden we om uiterlijk 16:00 uur weg. Wij hopen dan rond 17:00 uur op school te zijn waar de kinderen opgehaald kunnen worden. De leerkrachten zullen jullie via Parro op de hoogte houden mochten zij iets eerder of later terug zijn.
Wij willen vragen om de telefoons van de kinderen thuis te houden. Zij hebben deze niet nodig. Wij zullen foto’s maken en kunnen contact leggen met ouders mocht dit nodig zijn.

BSO en bereikbaarheid

Mochten er die dag kinderen gebruik maken van de BSO, willen wij jullie vragen zelf contact op te nemen met de BSO of de kinderen wel of niet komen en dat zij niet om 14:00 uur op school zullen zijn. Wanneer er verder nog vragen zijn over deze dag kun je deze stellen aan Leonie, Marloes, Kim (OR) of juf Milou.

Wij zijn deze dag telefonisch bereikbaar via ons noodnummer.