Studiedag 16 juni

Woensdag 16 juni hebben de medewerkers van de Heilig Hartschool een studiedag. Deze dag gaan wij werken aan ons jaarplan voor het nieuwe schooljaar. Wat zijn onze speerpunten? Welke doelen willen we met elkaar bereiken en hoe gaan we dat doen? De inspiratie voor dit plan halen we uit onze schoolscan/schoolopbrengsten, zodat we dit kunnen koppelen aan het Nationaal Programma Onderwijs. Het Nationaal Programma Onderwijs is door de overheid ingevoerd voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.