Studiedag 28 juni 2023

Aanstaande woensdag staat een studiedag gepland voor het personeel van de Heilig Hartschool. De leerlingen zijn deze dag vrij.

Tijdens de studiedag staan de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Vaststellen jaarplanning schooljaar 2023-2024 (incl. studiedagen)
  • Analyseren onderwijsresultaten
  • Speerpunten schooljaar 2023-2024 vaststellen
  • Evaluatie jaarplan schooljaar 2022-2023