Studiedag 31 januari 2022

Maandag hebben onze leerlingen een vrije dag. De medewerkers van de Heilig Hartschool hebben deze dag een studiedag. Tijdens de studiedag gaan de leerkrachten in de ochtend reflecteren op het leesonderwijs. Welke aanpak heb ik gehanteerd en welke effecten zijn te zien? Welke aanpak is het meest effectief bij de ontwikkeling die de leerling op dit moment doormaakt?

In de middag bekijken we onze plannen en speerpunten die we voor dit jaar hebben opgesteld. Wat is de stand van zaken? Aansluitend maken we onze leerlijn inzichtelijk door cruciale doelen te formuleren die gehaald moeten worden door de leerlingen per leerjaar.