Studiedagen en vrije momenten 2024-2025

De studiedagen voor het team zijn definitief gepland. De volledige jaarplanning is binnenkort zichtbaar via de kalender van Parro en op de kalender van de website. De studiedagen, vakanties en vrije middagen staan al gepubliceerd op de website bij Informatie -> Vakantie en vrije dagen