Terugkoppeling koffie-uurtje

We hebben afgelopen donderdag weer informeel met ouders gesproken over de huidige ontwikkelingen op school. Het koffie-uurtje is afgesloten met een bezoekje aan de klassen.

De onderwerpen die aan bod zijn gekomen worden op een ander moment ook nog toegelicht via onze nieuwsbrief. Dit zijn de onderwerpen die besproken zijn:

  • Beeldbank Kans & Kleur
  • Planning studiedagen
  • Leerlingen zelfstandig de dag laten starten op school
  • Onderhoud gebouw
  • Personele ontwikkelingen
  • Schoolontwikkeling: Eindtoets, uitkomst vragenlijsten en speerpunten