Terugkoppeling MR vergadering

Gelukkig hebben we in Joris Croonen een nieuw MR lid gevonden. Verderop in het Hartlopertje stelt hij zich nog even voor.

De zittingstermijn van Ellen is verstreken. Ellen stelt zich opnieuw kandidaat. Ouders die ook interesse hebben kunnen zich kandidaat stellen voor 1 november, via heilighart.mr@kansenkleur.nl. Zonder tegenkandidaten is er geen stemming nodig.

De opbrengsten die opgenomen zijn in het jaarplan zijn besproken. Met speciale aandacht voor het leesonderwijs en het sociaalemotionele welbevinden. Vanuit de NPO gelden (NP Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona) wordt hiervoor extra expertise ingekocht.

De GMR stukken worden weer openbaar voor de overige MR nadat er veel vertrouwelijk was na de bestuurswisselingen binnen Kans en Kleur.

De MR vergaderdata zijn vastgesteld.