Terugkoppeling MR vergadering

Op 8 december is er een extra MR vergadering geweest om het corona-protocol te bespreken. 

  • Tijdens de reguliere vergadering hebben we de begroting voor het komende schooljaar doorgenomen.
  • We hebben de schoolspecifieke criteria van het mobiliteitsplan bekeken. Dit plan treedt in werking wanneer er een overtal aan personeel op Heilig Hart werkzaam is. Op dit moment is dat niet aan de orde, maar we hebben afgesproken om dit plan jaarlijks vast te stellen. 
  • Aangezien er geen tegenkandidaten zich gemeld hebben is de zittingstermijn van Ellen verlengd met met 3 jaar. 
  • Per 1 februari start Reint Bos als bestuurder van Kans & Kleur.