Terugkoppeling MR vergadering

De nieuwe bestuurder van Kans & Kleur, Reint Bos, heeft een bezoek gebracht aan onze school ter kennismaking. Hij is rondgeleid en we hebben Reint laten zien hoe wij werken op de Heilig Hartschool.

De mobiliteitscriteria worden jaarlijks voorgelegd aan de MR ter instemming. Deze criteria zijn van toepassing wanneer er meer personeel is aangesteld dan nodig is. Op basis van de criteria wordt er bepaald welke medewerkers in aanmerking komen om gebruik te maken van het mobiliteitsplan van onze stichting. Op advies van de MR is er een aanvulling toegevoegd aan de schoolspecifieke criteria. Na deze aanpassing heeft de MR ingestemd met dit document.

Het beleid met betrekking tot kennismaking met nieuwe kleuters zal tegen het licht worden gehouden. Binnen het team wordt dit eerst duidelijk op papier gezet waarna het wordt voorgelegd aan de MR.

We hebben gesproken over de ervaringen met de ventilatiezuil die we gekregen hebben van een ouder. Daarnaast verwachten we op termijn een financiële tegemoetkomen te ontvangen van de overheid om CO2 meters aan te schaffen . Op dit moment hebben we al één mobiele CO2 meter op school die we roulerend inzetten om het binnenklimaat te observeren.

De volgende vergadering staat gepland op 20 april 2022