Terugkoppeling MR vergadering

Het verslag van afgelopen MR vergadering is weggevallen in een eerdere nieuwsbrief. Dus hierbij alsnog het verslag van de afgelopen MR vergadering.

Tevredenheidspeiling

De resultaten van de tevredenheidspeiling zijn in detail besproken. Sociaal emotionele ontwikkeling heeft na Corona weer meer de aandacht. De Kwinklessen (de methode) wordt schoolbreed afgesproken zodat de hele school hetzelfde thema behandelt. In de bovenbouw is een aanvullend programma opgestart om hierbij ondersteuning te bieden.
Voor een volgende keer geeft de MR als tip om de context van de vragen goed bij de kinderen toe te lichten. Voor ouders is het belangrijk om duidelijk aan te geven dat voor ieder individueel kind de lijst ingevuld kan worden.  
Op de jaarplanning nemen we de communicatie op over de thema’s die we behandelen over pestgedrag en veiligheid op school. 

Vanuit GMR

Na de roerige jaren, is de kwaliteit van onderwijs niet achteruit gegaan. Als aandachtspunt werd genoemd dat er nog meer geleerd kan worden van de andere scholen. Er is een werkgroep opgericht over de invulling van de zittingstermijn en de structuur van de opbouw van de GMR (in het kader van iedere school een afgevaardigde). 

Terugkoppeling opbrengsten

Er is begeleiding/expertise ingekocht om het leren lezen te verbeteren en te ondersteunen. Er wordt meer gelezen in de klas. Er wordt ook gelezen m.b.v. een leesmaatje, er is aandacht voor zowel verhalende teksten als losse woordrijtjes en er wordt ook hardop lezen. Vanuit de externe trainer is aandacht voor de leesaanpak in de groep. Dit alles heeft geleid dat er wel verbetering zichtbaar is, maar dat het niveau nog niet is wat het moet zijn. 
Bij de laagst scorende kinderen blijft het rekenniveau achter, dit lijkt te wijten aan de leesachterstand (het lezen van de opdracht bij de sommen). Naast het lezen is er ook extra aandacht voor het gebruik van strategieënwanneer gebruik je welke strategie, automatiseren krijgt extra aandacht.

101-jarig bestaan

De MR gaat op zoek naar een mooie/leuke/educatieve blijvende herinnering voor het 101-jarig bestaan van de school.