Terugkoppeling MR vergadering 6 juli 2023

GMR: de laatste vergadering is geweest. Er wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe structuur van de GMR. Voor deze MR zijn er komend jaar ook verkiezingen. Dus wellicht verstandig om dit ook vast kenbaar te maken bij de fysieke ouderavond begin volgend schooljaar. 

Ouderpeiling: Gebaseerd op het aantal gezinnen binnen de school. De resultaten zijn besproken. Schooljudo en dramalessen worden ingezet om de aandachtsgebieden “weerbaarheid” en “jezelf kunnen uiten” meer ontwikkeling te geven. 

Opbrengsten: De opbrengsten zijn besproken. Hier is gekeken naar positieve en negatieve groei per individu (aangezien het groepsgemiddelde niet zo relevant is voor onze kleine groepen). Deze opbrengsten zijn ook voorgelegd aan de bestuurder om zo de rest van de NPO gelden beschikbaar te krijgen. Vanuit de ouder geleding zijn er ook vragen gesteld tav topografie en hoe te plannen voor een toets, dus hoe pak je dat thuis aan als leerling. Dit zal worden meegenomen in het volgend schooljaar. 

Update formatie: De formatie is rond. Ward komt het team ondersteunen (zie info nieuwsbrief). De re-integratie van Dorothe wordt voorgezet na de zomervakantie.