Terugkoppeling MR vergadering

Tijdens de MR vergadering van 16 november zijn de volgende onderwerpen besproken:

Personeel

Sollicitatieprocedure voor de bovenbouw was succesvol afgerond, helaas hebben de geselecteerde kandidaten voor een andere baan gekozen. De procedure is opnieuw opgestart. Procedure directeur loopt. Schoonmaakbedrijf ingehuurd ter vervanging van Mike. Onderbouw heeft vaste vervanger voor donderdag en vrijdag.

Jaarverslag Heilig Hartschool

Conclusies van het jaarverslag zijn op beoordelingscriteria besproken. Veel doelen zijn behaald en enkele doelen nemen we mee in het lopende jaarplan.

Jaarplan 2022-2023

We hebben dit jaar één hoofddoel centraal staan: Doelgericht planmatig werken op school-, groeps-, les-, en leerlingniveau. Hieraan zijn veel onderwerpen gekoppeld die we eerder hebben geïntroduceerd maar waarbij we nu aandacht hebben voor borging. Eind van het schooljaar hebben we een eigen leerlijn vastgesteld waarbij we interactief leerlingen op individueel niveau kunnen volgen op cruciale doelen.

Adviesgesprekken leerjaar 8

In verband met het vertrek van Janneke Weijers hebben we besloten de advies gesprekken vóór de kerstvakantie al af te ronden.

Begroting

Begroting is doorgenomen. Afgelopen jaar dip in leerlingaantal waardoor verhouding iets lastiger is. Maar door verwachte groei kunnen we dit goed opvangen. Daarnaast wordt uiteraard rekening gehouden met stijgende prijzen van leermiddelen en energie.

GMR

GMR staat voor de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad van Kans & Kleur. Anne Eijkemans vertegenwoordigt als personeelslid St. Jan Baptist, Roncalli, St. Jozef en Heilig Hart. Dit doet Anne samen met een ouderlid vanuit St. Jozef.

Tijdens de GMR is er gesproken over LKC De Boomhut (nieuwe school), financiën, Coronaprotocol, inspectiebezoek.