terugkoppeling MR vergadering

Door het vertrek van Janneke Weijers is er plaats voor een nieuw MR lid namens de personeelsgeleding. Agnes van Loon neemt deze plaats over.

De definitieve begroting is besproken. Dit jaar komen we even in de min door een ongunstig leerlingaantal van afgelopen jaar (de inkomsten worden altijd vastgesteld n.a.v. het leerlingaantal van het voorgaande jaar) en stijgende kosten van zowel energie als materiaal. Aangezien er een stijging waarneembaar is in het leerlingaantal zien we op de meerjarenbegroting een positief resultaat waardoor de begroting voor dit jaar geen belemmering vormt.

De vloerstickers die de MR heeft geregeld als cadeau voor ons 101-jarig bestaan zijn onderweg.