Terugkoppeling MR vergadering

Agnes wordt welkom geheten als lis nieuw lid van de MR.

  • Directie heeft een aanvraag gedaan voor de subsidie Verbetering Basisvaardigheden. Na de meivakantie verwachten we hier een reactie op vanuit het ministerie.
  • Na dit schooljaar stopt de extra inzet die we nu vanuit NPO-subsidie betalen.
  • We zijn aan het onderzoeken of we schooljudo kunnen aanbieden. Er ligt een aanvraag bij de gemeente in samenwerking met Hiro (lesmethode gecombineerd met schooljudo). In de meivakantie horen we of dit wordt goedgekeurd door gemeente. Als dit is goedgekeurd zal school de inhoud verder communiceren met ouders.
  • De onderwijsopbrengsten zijn besproken. We zien positieve effecten op gebied van taalvaardigheid, maar we zijn er nog niet. Volgend jaar ook aandacht voor rekenen.
  • GMR: GMR heeft ingestemd met nieuwe functieomschrijvingen.
  • MR stelt een nieuw activiteitenplan op om de vergaderstructuur inzichtelijk te maken.
  • Juni staat eerstvolgende vergadering van de MR gepland.