Terugkoppeling MR vergadering

MR vergadering 30 juni 2021

  • Vanuit een aantal ouders is er gelukkig interesse getoond om deel te nemen aan de MR. Janneke zal contact opnemen, wordt vervolgd. 
  • Planning studiedagen is besproken en akkoord bevonden door de MR. 
  • Formatie is besproken. De verdeling is kritisch bekeken. De verdeling en werkdrukverdeling zal het hele komende schooljaar worden gevold o.a. t.a.v. de opbrengsten. 
  • NPO gelden: Het plan is besproken. Hierbij is speciale aandacht voor rekenen, sociaal emotioneel welbevinden, thematisch werken (onderbouw verrijking taalaanbod), technisch lezen. Deze punten komen terug in het jaarplan en worden gekoppeld aan het NPO geld. 
  • Daarnaast zijn de opbrengsten op groepsniveau besproken, welke in lijn zijn met de scan die gemaakt is t.a.v. de NPO gelden. Over de gehele linie is er een achterstand waargenomen op het niveau van functioneren. 
  • Het GGD advies n.a.v. de buikgriep is nog besproken. 
  • Het gebruik van de poort voor het komende schooljaar is besproken en zal afhankelijk van de coronamaatregelen verder uitgerold worden.