Terugkoppeling studiedag 22 juni

Afgelopen studiedag hebben we een groot gedeelte van de dag onze huidige opbrengsten geanalyseerd. We hebben gekeken naar recente toetsuitslagen aangevuld met observaties en ervaringen van de leerkrachten. We hebben afgelopen jaar veel ingezet op ons leesonderwijs en dat zien we duidelijk terug in de ontwikkeling van leerlingen. We kijken vooral naar de groei die individuele leerlingen hebben doorgemaakt. Onze aandacht gaat nu uit naar het voortzetten van deze groei zodat we in kunnen lopen op de ontwikkeling die we hebben gemist tijdens de Coronapandemie.

Verder hebben we onze groepsindeling voor volgend schooljaar vastgesteld en heeft de bovenbouw zich laten voorlichten over een nieuwe methode om in te zetten tijdens wereldoriëntatie. Daar hoort u volgend jaar meer over!