Terugkoppeling studiedag

Het ochtendprogramma hebben we volledig gebruikt om ons te scholen in ‘Close Reading’. Close Reading is een aanpak om leerlingen tot een dieper tekstbegrip te laten komen. Deze aanpak gaan we gebruiken tijdens begrijpend luisteren en begrijpend lezen. Leerlingen gaan meerdere lessen aan het werk met dezelfde tekst (of prentenboek). Elke keer is dit met een ander doel. Door gebruik te maken van een ruime variatie aan teksten en werkvormen, komt dit ook ten goede van het werkplezier van leerling en leerkracht.

Tijdens het middagprogramma zijn we aan het werk gegaan met een ander onderdeel uit ons jaarplan: Bouwen aan bouwen. Wat doen we in de bouw samen en waar hebben we aparte instructiegroepen? Hoe verdelen we dat over de beschikbare leerkrachten die aanwezig zijn?