Terugkoppeling studiedag

Donderdag 16 maart heeft het team van de Heilig Hartschool aandacht gehad voor de ontwikkeling van onze eigen leerlijn: Cruciale Doelen. Dit zijn de belangrijkste doelen gesorteerd per vakgebied en leerjaar waarop we onze leerlingen willen monitoren. De doelen hebben we eerder al met elkaar vastgesteld en deze studiedag zijn we aan de slag gegaan om ze hanteerbaar te maken in een volgsysteem. We hebben dit nu voor onze rekendoelen uitgewerkt en gaan in de praktijk ervaren hoe dit werkt.

Daarnaast hebben we ons verdiept in het leesonderwijs en de mogelijkheden van schooljudo. Daarover later meer.