Terugkoppeling studiedag

Wij willen u graag op de hoogte brengen van de recente studiedag op de Heilig Hartschool. Deze keer bestond de studiedag uit twee delen; zowel op stichtings- als op schoolniveau.

In de middag en avond van 4 oktober hebben we gezamenlijk met alle medewerkers van Kans & Kleur een bijeenkomst gehad in Nijmegen. Tijdens deze bijeenkomst werd ons nieuwe strategisch beleidsplan gepresenteerd. Dit plan vormt mede de leidraad voor de toekomstige ontwikkeling van onze school dat uiteindelijk moet resulteren in een nieuw schoolplan . Binnenkort ontvangt u meer gedetailleerde informatie over dit strategisch beleidsplan.

Naast de bespreking van het beleidsplan hebben we met de collega’s van de Heilig Hartschool op 5 oktober verdiept in het vernieuwen van het meubilair in onze klaslokalen. We willen ervoor zorgen dat het meubilair optimaal aansluit bij de manier waarop wij werken in onze verschillende bouwen. Door te investeren in nieuw meubilair willen wij een stimulerende en inspirerende leeromgeving creëren voor onze leerlingen.