Tevredenheidspeiling

Tijdens het koffie-uurtje hebben wij gehoord dat niet iedereen de uitnodiging per e-mail heeft ontvangen om de vragenlijst te beantwoorden. Daarom hebben alle leerlingen vandaag een brief meegekregen met een inlogcode om alsnog de vragenlijst te kunnen beantwoorden. Als u de vragenlijst al heeft ingevuld dan mag u deze brief als niet verzonden beschouwen. De code in deze brief is tot en met zondag 10 april te gebruiken.

We hopen op veel reacties zodat de uitkomst een betrouwbaar beeld geeft. De uitkomst wordt geanalyseerd met de medezeggenschapsraad en daarna met u gedeeld via het Hartlopertje.