Tevredenheidspeiling

Onze school wil werken aan de continue verbetering van haar kwaliteit. Op alle mogelijke terreinen. Vandaar dat we aan diverse doelgroepen vragen hoe zij tegen ons onderwijs (in de meest brede zin) en ons functioneren aankijken. Op die manier krijgen we een scherp beeld van onze sterke en zwakke kanten. Hoe meer meningen we verzamelen, des te betrouwbaarder is dit onderzoek, en des te beter kunnen we onze kwaliteit optimaliseren. Deze ronde worden ouders en leerlingen uit de bovenbouw uitgenodigd om hun bevindingen over school met ons te delen. Ouders vullen de vragenlijst thuis in via een uitnodiging per e-mail. Leerlingen vullen de lijst op school in via een anonieme snelkoppeling op de schoolcomputers.

U heeft vrijdag 18 maart via een e-mailbericht een uitnodiging ontvangen met een directe link naar deze vragenlijst. Wanneer u meerdere kinderen op school heeft, krijgt u ook meerdere uitnodigingen zodat u per kind de mogelijkheid heeft om de vragenlijst anders in te vullen. Overigens is de uitnodiging verstuurd naar het e-mailadres van beide ouders (indien bij ons bekend). Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen of problemen hebben met het openen van de vragenlijst, dan kunt u contact opnemen met Maikel Beumer.

De vragenlijst kunt u invullen tot en met 27 maart. Alvast dank voor uw bijdrage!