Uitslag eindtoets

Deze week hebben we de uitslag van de IEP Eindtoets ontvangen. Het landelijk gemiddelde bij deze toets is een score van 79,7. Basisschool Heilig Hart heeft ruim boven het gemiddelde gescoord met een score van 84,4. We zijn erg tevreden over dit resultaat en trots wat onze leerlingen hebben bereikt in deze bizarre periode. Maar laten we eens verder kijken dan alleen maar een score.

De IEP Eindtoets meet de wettelijk verplichte onderdelen: taalverzorging, lezen en rekenen. Per onderdeel wordt bekeken welk referentieniveaus een leerling beheerst. Deze referentieniveaus zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld en beschrijven de taal- en rekendoelen die een leerling bij de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs zou moeten beheersen. Voor taalverzorging en lezen zijn dat de referentieniveaus 1F en 2F. Voor rekenen is dat 1F en 1S. Het fundamentele niveau 1F is het niveau dat een leerling aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de ambitie dat een groot deel van de leerlingen op de basisschool een hoger niveau haalt; het streefniveau. Voor taal is dat het 2F-niveau en voor rekenen het 1S-niveau.

Heilig Hart heeft op alle vakgebieden voor alle leerlingen het fundamentele niveau gehaald. Het streefniveau wordt gehaald door 67% van onze leerlingen voor het onderdeel ‘taalverzorging’ (IEP-landelijk: 51%), 89% voor het onderdeel ‘lezen’ (IEP-landelijk 77%) en 44% voor het onderdeel ‘rekenen’ (IEP-landelijk 47%).