Vacatures

Voor de vakantie hebben wij u geïnformeerd over personele ontwikkelingen op de Heilig Hartschool. We hebben op dat moment direct vacatures geplaatst waarop kandidaten konden reageren tot afgelopen dinsdag.

We kunnen u op dit moment berichten dat er meerdere reacties zijn binnengekomen en dat de benoemingsadviescommissie inmiddels kandidaten heeft uitgenodigd voor gesprekken. De benoemingsadviescommissie bestaat uit de directeur, MR-lid (oudergeleding) en een leerkracht van de Heilig Hartschool. Voor de vacature van intern begeleider sluit er ook een externe directeur aan omdat dit een ander soort functie betreft.

We houden u op de hoogte!