Vakantierooster schooljaar 2021-2022

Op onze website is het vakantierooster voor volgend schooljaar gepubliceerd. U vindt het vakantierooster bij ‘Informatie -> Vakantie en vrije dagen’. Dit overzicht wordt op een later moment aangevuld met de studiedagen voor schooljaar 2021-2022. Als het volledige rooster definitief vastgesteld is dan wordt dit ook gepubliceerd via de kalender van Parro.