Veiligheid en privacy

Op onze school willen we het optimale uit onze leerlingen halen. We hebben hierbij hoge verwachtingen.

Mensen kunnen hoge verwachtingen alleen waarmaken als zij zich veilig voelen. Daarom is het belangrijk dat op basisschool Heilig Hart een positief werk- en leefklimaat heerst en dat de schoolomgeving ordelijk is. Veiligheid gaat over gedrag van mensen en de cultuur in een organisatie. Het gaat over de wijze waarop de mensen die bij de school betrokken zijn, met elkaar en hun omgeving omgaan. Op een veilige school voelen leerlingen zich thuis. Ze komen graag naar school en voelen zich serieus genomen door de leerkrachten.

Privacy is een aspect van de sociale veiligheid. Niet iedereen maakt in zijn leven de juiste keuzes. Normaal gesproken blijven die keuzes privé. Dit geeft mensen de gelegenheid om te experimenteren en om fouten te maken waar ze van leren. Privacy geeft daarmee de mogelijkheid tot ontwikkeling en groei, zonder geconfronteerd te worden met keuzes uit het verleden. Leerlingen en medewerkers hebben recht op een veilige (digitale) leeromgeving en werkomgeving: een school waar kinderen veilig kunnen experimenteren en fouten kunnen maken, om daar vervolgens van te leren.

Onderstaande protocollen/beleidsstukken maken duidelijk hoe wij hiermee omgaan.

Pestprotocol

Protocol Timeout

Beleid SOS leerlingen

Privacybeleid

Veilig en verantwoord gebruik van ICT

Verwerkersovereenkomsten gegevens leerlingen

Medicijnbeleid

Beleid medische handelingen