Verlenging kerstvakantie

Ouders vragen zich af of de gemiste onderwijstijd als gevolg van deze sluiting op een ander moment moet worden ingehaald. We hebben op dit moment te maken met een overmachtsituatie. Daarom wordt er niet van scholen verwacht om deze uren op een ander moment in te halen.