Verlenging onderwijs op afstand

De huidige druk op ons zorgstelsel met daarbij de onduidelijkheid over een nieuwe variant van Covid19, maakt dat de scholen langer dicht moeten blijven. Het onderwijs op afstand is voorlopig verlengd tot 25 januari.
We hopen dat er snel meer duidelijkheid komt over de besmettelijkheid van kinderen bij deze nieuwe variant. Uiteraard willen we graag weer alle leerlingen lesgeven binnen onze schoolmuren, maar dat moet natuurlijk wel veilig en verantwoord zijn.

Noodopvang

Tijdens de noodopvang volgen de leerlingen dezelfde lessen als de leerlingen die thuis zitten. De leerkrachten die aanwezig zijn houden toezicht en ondersteunen leerlingen bij (technische) vragen. Zowel voor de leerling in de noodopvang als voor de leerling die thuis werkt. Het aanbod per leerjaar is dus voor alle leerlingen hetzelfde.