Verslag MR vergadering 25 september

Tijdens de MR vergadering zijn de volgende agendapunten besproken:

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Kans & Kleur
  • De vragenlijsten die per school zijn afgenomen voor de vakantie worden op directieniveau besproken en vergeleken met andere scholen.
  • Er is een cursusaanbod voor leden van de medezeggenschapsraad.
  • Er wordt een gezamenlijke MR-GMR bijeenkomst georganiseerd.
  • De GMR is op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Jaarplan Heilig Hartschool

Er staan vier speerpunten geformuleerd op het jaarplan van schooljaar 2023-2024. Het jaarplan komt ook beschikbaar als download via de website van school. De speerpunten zijn:

  • Rekenonderwijs
  • Leesonderwijs
  • Sociaal emotionele ontwikkeling
  • Kwaliteitszorg
Mobiliteit binnen Kans & Kleur

Binnen de organisatie is er altijd ruimte voor vrijwillige mobiliteit. Er kunnen ook momenten zijn dat mobiliteit een verplichting gaat worden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er meer personeel werkzaam is op een locatie dan dat er daadwerkelijk ruimte is op de begroting. Op dit moment speelt dit niet op onze school, maar stellen we uit voorzorg ieder jaar criteria op waar de directie rekening mee dient te houden. De criteria zijn tijdens de MR vergadering opnieuw vastgesteld.