Werkzaamheden Thea Alkemade

Onze meerscholendirecteur Thea Alkemade gaat zich komend schooljaar richten op werkzaamheden vanuit het bestuurskantoor van Kans & Kleur: opleiden en coachen, de projectgroep NPO, de vervangerspool en het geven van onderwijskundig advies aan bestuur en directies. Dit betekent concreet dat Thea geen directeur meer zal zijn van de kleine scholen. De komende periode wordt per kleine school bekeken hoe de aansturing vormgegeven gaat worden vanaf komend schooljaar. Zodra er meer nieuws is, wordt u op de hoogte gesteld.