Zelftesten

Het advies om twee keer per week preventief te testen is vervallen. Er worden in de bovenbouw vanaf deze week geen zelftesten meer uitgedeeld. Er worden wel zelftesten aangeboden aan leerlingen die klachten hebben. U kunt in dat geval een test vragen aan de leerkracht van uw kind (ongeacht in welke groep uw kind zit).

Onderstaand hulpmiddel laat zien wanneer of uw kind naar school kan: